Vem var Erik Sarlin? - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Donationer

Vem var Erik Sarlin?

Erik Sarlin, född 10 juli 1906 i Pargas, har påverkat Finlands näringsliv både nationellt och lokalt.

När Erik Sarlin blev student vid Åbo svenska lyceum ville hans föräldrar enligt sedvanlig familjetradition belöna honom med en guldklocka, men den unga studenten önskade istället en summa pengar som sattes in på banken. Pengarna blev grundplåten till aktiekapitalet när han ett antal år senare grundade Oy Seta Ab, nuvarande Sarlin Group Oy Ab.

Erik Sarlin utexaminerades som 24 år gammal från Tekniska högskolan 1930. Arbetsmarknaden var dyster och det var utmanande för Erik Sarlin att hitta jobb som motsvarade hans utbildning. 1931 anställdes Erik Sarlin av AB Zander & Ingeström i Stockholm.

Utdrag ur Erik Sarlins minnesanteckningar:

”Då jag av en händelse i december 1930 fick höra att AB. Zander & Ingeström eventuellt skulle behöva en ingenjör för monterings- och försäljningsuppgifter i Finland, tog jag kontakt med denna firma. Det visade sig att planerna var helt oklara. De hade diskuterats endast på grund av en beställning på en el-ångpanna till Enso, men det gick ändå så att tjänsten inrättades och jag fick den.

Jag minns att den största svårigheten uppkom av firmans ägare och verkställande direktör Bengt Ingeström ansåg att det var omöjligt att en 24-åring skulle kunna vara deras representant i Finland. Men saken ordnade sig då han kom att tänka på att själv inte var äldre då han var med om att grunda Zander & Ingeström”.

Sarlin tyckte emellertid att resandet mellan Helsingfors och Stockholm var tidskrävande och påfrestande, och föreslog därför att han skulle sköta sina arbetsuppgifter från Helsingfors. Det organiserades genom att etablera ett nytt bolag.

Margit och Erik Sarlin. Bild: Sarlin Group Oy

1932 grundades Osakeyhtiö Seta Aktiebolag med Erik Sarlin som verkställande direktör. Oy Seta Ab fungerade under de första verksamhetsåren endast som en importagentur, men produktutbudet behövde utökas för att företaget skulle bli lönsamt. Av den anledningen skapades nya kontakter och importen av nya produkter utökades.

När produktutbudet ökats till den grad att Zander & Ingeströms produkter utgjorde en klart mindre del av Setas sortiment gjordes ett avtal om återköp av de aktier som dittills varit i Zander & Ingeströms ägo. Från 1 januari 1937 bytte bolaget därför namn från Oy Seta Ab till Oy E. Sarlin Ab.

Från Helsingfors till Pargas

Erik Sarlin ledde företaget E. Sarlin framgångsrikt till 1946, då han istället blev vice vd vid Pargas Kalkberg. Det handlade inte om ett avsked, utan Erik Sarlin kvarstod som styrelseordförande. Man kan säga att han både lämnade sitt bolag och stannade kvar.

Under Erik Sarlins ledning fortsatte Pargas Kalkberg att växa och bolaget blev ett av landets största inom byggnadsmaterial med flera bergullsfabriker. När Erik Sarlin tillträdde som vd 1955 var omsättningen ungefär 55 miljoner mark med ca 3000 anställda. När han gick i pension 1972 hade omsättningen ökat till 270 miljoner mark och personalstyrkan ökat till ca 5000 personer.

Utöver sitt arbete som styrelseordförande för Oy E. Sarlin Ab och VD för Oy Pargas Kalkberg Ab, hade Erik Sarlin många andra förtroendeuppdrag och var engagerad i samhällsfrågor. Han var bl.a. engagerad i Pargas köpingsfullmäktige, styrelsemedlem och senare ordförande för Finlands industriförbund, styrelsemedlem och ordförande för Konstsamfundet, hedersmedlem i Åbo Akademis studentkår och styrelsemedlem i Stiftelsen för Åbo Akademi under åren 1955-1970 (ordförande 26.7.1961-9.1.1970).

Erik Sarlin avled 15 april 1975, 68 år gammal, efter en lång sjukdomsperiod.

Margit och Erik Sarlins stipendiefond grundades 1987 av styrelsen för Oy E. Sarlin Ab för att hedra Erik Sarlins minne och insats för industri och utbildning. Följande år uppmärksammades Margit Sarlin på hennas 80 årsdag med en kompletterande inbetalning. Partek gjorde samma år en tilläggsdonation till stipendiefonden

Läs också artikeln om Valtteri Satomaa, som erhållit stipendium ut Margit och Erik Sarlins stipendiefond.

Källor:

Bok: Sarlin i industrins och samhällets tjänst. Ett företags historia av Tapani Ritamäki och Sarlin Group Oy Ab, 2015
Tidskrift: Sarlin 360°, Sarlin asiakaslehti 1/2012
Webb: SKS Biografiakeskus, https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/1536 (läst 18.09.2020)