StipendierxArtikel-1

Stipendium gav Valtteri Satomaa möjlighet att utveckla sitt intresse för svenska språket

By 22 oktober, 2020 No Comments

Den personliga ekonomin är en central fråga för många studerande. Det är en utmaning att få studiestödet att räcka till. Om utgifterna dessutom ökar blir situationen ännu mer utmanande, och stipendium ur en av stipendiefonderna som Stiftelsen för Åbo Akademi äger och förvaltar är mycket välkommet.

Hösten 2017 flyttade Valtteri Satomaa från Uleåborg till Åbo för att studera svenska språket vid Åbo Akademi (ÅA). Med finska som modersmål och endast skolsvenskan i bagaget var det ett stort steg att söka in till ett svenskspråkigt universitet.

Valtteri Satomaa har erhållit stipendium ut Margit och Erik Sarlins stipendiefond

– Jag började inte prata svenska förrän jag inledde studierna vid ÅA. Att komma in i gemenskapen och få goda studiekamrater gick bra, trots att jag talade mycket långsamt i början. Jag behövde planera mina meningar innan jag kunde säga dem högt. Studierna gick lättare, för jag har alltid varit bra på att läsa och skriva på svenska, berättar Satomaa.

Satomaa minns fortfarande första gången han hörde talas om Åbo Akademi. Under en lektion i sjunde klass nämnde läraren att man kan studera på universitetsnivå på svenska i Finland.

– Då kändes det ännu som en avlägsen dröm, konstaterar Satomaa.

Trots sitt stora intresse för svenska språket insåg Satomaa under det första studieåret att de studierna inte var rätt för honom. Istället sökte han in till samhällsvetenskaper vid ÅA, där Satomaa idag är inne på sitt tredje studieår. Satomaa berättar att han trivs så bra med sina studier att det var riktigt svårt att välja inriktning. Vid utbildningslinjen för samhällsvetenskaper väljer studerande mellan åtta olika inriktningar, bland vilka Satomaa valde statskunskap som huvudämne och offentlig förvaltning som biämne.

Margit och Erik Sarlins stipendiefond

I februari 2020, innan coronapandemin hade fått ordentligt fotfäste i Finland, beviljades Satomaa sommarjobb vid Ålands skattebyrå. Han tackade ivrigt ja, trots att det skulle innebära dubbla hyror under flera månaders tid.

Senare samma månad fick Satomaa ett mejl riktat till ÅA:s studerande med information om vilka stipendier som finns att söka. Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar hundratals stipendiefonder som finns till för att stöda studerande och forskare. Stipendiekriterierna bestäms av respektive fonds reglemente i enlighet med donatorernas önskemål.

Satomaa ansökte och erhöll stipendium ur Margit och Erik Sarlins stipendiefond. Erik Sarlin (1906–1975) var en framgångsrik företagsledare inom Finlands industri, först i företaget Oy Seta Ab (sedermera E. Sarlin och numera Sarlin Group Oy Ab) som han själv var med och grundade och sedan som verkställande direktör för Pargas Kalkbergs Ab (sedermera Partek). Utöver sina ledarskapsuppgifter var Erik Sarlin aktiv i samhällsfrågor och hade många förtroendeuppdrag.

Enligt fondreglementet ska Margit och Erik Sarlins stipendiefond stöda studerande vid ekonomisk- statsvetenskapliga fakulteten eller kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo Akademi som har finska som huvudspråk, och som vill förbättra sina kunskaper i svenska språket företrädesvis genom studier eller arbetspraktik i en svenskspråkig miljö.

– Det är väldigt fint att det även finns stipendier som riktar sig till finskspråkiga studenter som har ett stort intresse av att lära sig svenska, menar Satomaa.

Satomaas framtidsplaner klarnade

Stipendiet ur Margit och Erik Sarlins stipendiefond gav Satomaa ekonomisk trygghet att resa iväg till Åland och sommarjobba trots dubbla hyror. Han arbetade i Mariehamn mellan april och augusti och beskriver vistelsen som mycket givande på flera sätt.

Studiestipendium-Stiftelsen-för-Åbo-Akademi-till-studerande-Valtteri-Satomaa

– Jag lärde mig enormt mycket! Jag har inte ens gått kursen skatterätt, så det var mycket nytt vid Ålands skattebyrå, skojar Satomaa.

Under sin vistelse på Åland fick Satomaa inspiration för sin kandidatavhandling. Satomaa vill skriva om Finlands tvåspråkighet och språklag, eller om något som behandlar det enspråkigt svenska Åland.

Dessutom klarnade det under sommaren för Satomaa vad han vill arbeta med i framtiden – svenska språkets ställning och Åland. Drömjobbet vore landshövding på Åland.

– Trots coronapandemin har mycket gått vägen för mig. 2020 har varit mitt år, konstaterar Satomaa.

Valtteri Satomaas topp tre 2020:
1. När coronapandemin bröt ut och undantagstillståndet trädde i kraft kunde jag vara en längre tid hemma i Uleåborg
2. Jag fick ett sommarjobb trots dessa ekonomiskt tuffa tider.
3. Sommarjobbet hade relevans för studierna och jag fick förkovra mig i myndighets- och lagspråk på svenska.

Läs också artikeln Vem var Erik Sarlin?