Hem - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Tillsammans för framtiden

Stiftelsen för Åbo Akademi har lanserat kampanjen Skapa framtid med syftet att inspirera fler att donera till vetenskaplig forskning, konst och kultur. Vill du vara med och skapa framtid?

Stiftelsen för Åbo Akademi bidrar ekonomiskt till att upprätthålla universitetet Åbo Akademi och stöder och främjar också i övrigt finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning. År 2020 uppgick stiftelsens bidrag till Åbo Akademi till totalt 14,8 miljoner euro. Vi delade också ut 2,2 miljoner euro för främjande av finlandssvenskt kulturarbete.

Läs mera om vår verksamhet och våra bidragsmottagare i årsberättelsen 2020.

Understödet till Åbo Akademi 2020

Vår viktigaste verksamhet är att understöda Åbo Akademi. Vi understöder till exempel spetsforskningssatsningar, två forskningsinstitut och beviljar stipendier till forskare och studerande.

1,0

miljoner euro till spetsforskning

1,8

miljoner euro i stipendier

14,8

miljoner euro totala stödet till ÅA

Kulturbärande verksamhet

Stiftelsen för Åbo Akademi har också en viktig roll som kulturfrämjare. Vi driver tre museer och äger också teaterhuset där Åbo Svenska Teater vederlagsfritt får verka. Läs mer →

Casa Haartman

Konstnärshemmet Casa Haartman är ritat av Åboarkitekten Erik Bryggman för paret Axel och Hedvig Haartman.

Läs mer →

Sibeliusmuseum

Sibeliusmuseum är Finlands mångsidigaste musikmuseum.

Läs mer →

Ett Hem

Ett Hem tilldelades Egentliga Finlands museipris 2017.

Läs mer →