Stiftelsen för Åbo Akademi bidrar ekonomiskt till att upprätthålla universitetet

Åbo Akademi och stöder och främjar också i övrigt finlandssvenskt kulturarbete,

särskilt vetenskaplig forskning. År 2018 fyllde Åbo Akademi 100 år.

För att stärka universitetets forskningsprofilering riktades en specialsatsning på

15 miljoner euro över de kommande 10 åren på intern spetsforskning.

Stiftelsen för Åbo Akademi bidrar ekonomiskt till att upprätthålla universitetet Åbo Akademi och stöder och främjar också i övrigt finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning. År 2018 fyllde Åbo Akademi 100 år. För att stärka universitetets forskningsprofilering riktades en specialsatsning på 15 miljoner euro över de kommande 10 åren på intern spetsforskning.

UNDERSTÖDET TILL ÅBO AKADEMI 2018

Vår viktigaste verksamhet är att understöda Åbo Akademi. Vi understöder till exempel spetsforskningssatsningar, två forskningsinstitut och beviljar stipendier till forskare och studerande.

2,2

miljoner euro utdelades som stipendier

639

månader i arbetsstipendier

2,7

av den disponibla förmögenhetens värde användes för att förverkliga stiftelsens syfte
Kultur

Anna-Maija Aarras tilldelas det första Dahlström Eminentia-priset

Konstföreningen i Åbo, som förvaltar Åbo konstmuseum, har tilldelat Dahlström Eminentia-priset på 15 000 euro till bildkonstnären, KoM Anna-Maija Aarras (f. 1948). Priset, som vart tredje…
Forskning

Tapio Salmis donation bildade en fond vid Stiftelsen för Åbo Akademi:

"Åbo Akademi har varit ett bra universitet för mig"
Donnerska institutet

Donnerska institutets pris för framstående religionsforskning till Oriol Poveda Guillén

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo har beslutat att tilldela TD Oriol Poveda Guillén institutets forskarpris för år 2019. Poveda belönas för…
Forskning

Elias Tillandz-priset till artiklar om klimatneutralt biobränsle och om precisionsmedicin mot cancer

Elias Tillandz-priset delas årligen ut till bästa vetenskapliga artikel vid BioCity Turku. I år delades priset mellan två artiklar som publicerats år 2018. I de…

SÖKER DU HYRESBOSTAD?

Skicka in din ansökan här!

SÖKER DU HYRESBOSTAD?

Skicka in din ansökan här!

KULTURBÄRANDE VERKSAMHET

Stiftelsen för Åbo Akademi har också en viktig roll som kulturfrämjare. Vi driver tre museer och äger också teaterhuset där Åbo Svenska Teater vederlagsfritt får verka. Läs mer →

CASA HAARTMAN

Konstnärshemmet Casa Haartman är ritat av Åboarkitekten Erik Bryggman för paret Axel och Hedvig Haartman.

SIBELIUSMUSEUM

Sibeliusmuseum är Finlands enda egentliga musikmuseum.

ETT HEM

Ett Hem tilldelades Egentliga Finlands museipris 2017.