Hem - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Tillsammans för framtiden

Stiftelsen för Åbo Akademi har lanserat kampanjen Skapa framtid med syftet att inspirera fler att donera till vetenskaplig forskning, konst och kultur. Vill du vara med och skapa framtid?

Stiftelsen för Åbo Akademi bidrar ekonomiskt till att upprätthålla universitetet Åbo Akademi och stöder och främjar också i övrigt finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning. År 2020 uppgick stiftelsens bidrag till Åbo Akademi till totalt 14,8 miljoner euro. Vi delade också ut 2,2 miljoner euro för främjande av finlandssvenskt kulturarbete.

Läs mera om vår verksamhet och våra bidragsmottagare i årsberättelsen 2020.

Understödet till Åbo Akademi 2020

Vår viktigaste verksamhet är att understöda Åbo Akademi. Vi understöder till exempel spetsforskningssatsningar, två forskningsinstitut och beviljar stipendier till forskare och studerande.

1,0

miljoner euro till spetsforskning

1,8

miljoner euro i stipendier

14,8

miljoner euro totala stödet till ÅA

Kulttuuria tukeva toiminta

Åbo Akademin säätiöllä on tärkeä merkitys myös kulttuurin edistäjänä. Säätiö omistaa esimerkiksi teatterirakennuksen, jossa Åbo Svenska Teater saa toimia vastikkeetta. Vuoden 2017 aikana säätiö on investoinut 400 000 euroa teatterin lavastuslaitteiden uudistamiseen. Lue lisää →

Casa Haartman

Taiteilija Axel Haartmanin ja hänen vaimonsa Hedvigin läsnäolo on edelleen vahvasti aistittavissa Naantalissa sijaitsevassa Casa Haartmanissa.

Läs mer →

Sibeliusm-museo

Sibelius-museo on Suomen monipuolisin musiikkimuseo.

Läs mer →

Ett hem

Ett hem -museolle myönnettiin Varsinais-Suomen museopalkinto vuonna 2017..

Läs mer →