Hem - Stiftelsen för Åbo Akademi

Hållbarhet vägleder vår verksamhet

Stiftelsen för Åbo Akademi bidrar ekonomiskt till att upprätthålla universitetet Åbo Akademi och stöder och främjar också i övrigt finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning. År 2022 uppgick stiftelsens bidrag till Åbo Akademi till totalt 14,8 miljoner euro. Under år 2022 var stiftelsens sammanlagda understöd för kultur 2,4 miljoner euro, fördelat på bland annat museerna Ett Hem, Casa Haartman, Sibeliusmuseum och Åbo Svenska Teater.
Läs mera om vår verksamhet och våra bidragsmottagare i årsberättelsen 2022.

Understödet till Åbo Akademi 2022

Vår viktigaste verksamhet är att understöda Åbo Akademi. Vi understöder till exempel spetsforskningssatsningar och beviljar stipendier till forskare och studerande.

1,3

miljoner euro till spetsforskning

1,1

miljoner euro för doktorandanställningar

14,8

miljoner euro totala stödet till ÅA

Kulturbärande verksamhet

Stiftelsen för Åbo Akademi har också en viktig roll som kulturfrämjare. Vi driver tre museer och äger också teaterhuset där Åbo Svenska Teater vederlagsfritt får verka. Läs mer →

Casa Haartman

Konstnärshemmet Casa Haartman är ritat av Åboarkitekten Erik Bryggman för paret Axel och Hedvig Haartman.

Läs mer →

Sibeliusmuseum

Sibeliusmuseum är Finlands mångsidigaste musikmuseum.

Läs mer →

Ett Hem

Alfred och Hélène Jacobssons hemmuseum.

Läs mer →