Hem - Stiftelsen för Åbo Akademi

Årsberättelse 2023 är publicerad.

 

Stiftelsen för Åbo Akademi bidrar ekonomiskt till att upprätthålla universitetet Åbo Akademi. Därtill stöder och främjar vi  även kulturarbete. År 2023 uppgick stiftelsens bidrag till Åbo Akademi till totalt 17,5 miljoner euro. Under år 2023 var stiftelsens sammanlagda understöd för kultur 2,7 miljoner euro, fördelat på bland annat Sibeliusmuseum, museet Ett Hem, Casa Haartman och Åbo Svenska Teater.

Understödet till Åbo Akademi 2023

Vår viktigaste verksamhet är att understöda Åbo Akademi. Vi understöder bland annat spetsforskningssatsningar och strategiska satsningar samt beviljar stipendier till forskare och studerande.

2,5

miljoner euro för strategiska satsningar

1,5

miljoner euro för doktorandanställningar och doktorandstipendier

17,5

miljoner euro, totala stödet till ÅA

Kulturbärande verksamhet

Stiftelsen för Åbo Akademi har också en viktig roll som kulturfrämjare. Vi driver tre museer och äger de utrymmen i Finlands äldsta teaterhus som Åbo Svenska Teater vederlagsfritt har verksamhet i. Läs mer →

Casa Haartman

Konstnärshemmet Casa Haartman är ritat av Åboarkitekten Erik Bryggman för paret Axel och Hedvig Haartman.

Läs mer →

Sibeliusmuseum

Sibeliusmuseum är Finlands mångsidigaste musikmuseum.

Läs mer →

Ett Hem

Alfred och Hélène Jacobssons hemmuseum.

Läs mer →