Nutidskonst ur Roger Broos donationssamling visades i Vattenlagret - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
DonationerKulturKulturbärande verksamhetÖvriga samlingar

Nutidskonst ur Roger Broos donationssamling visades i Vattenlagret

År 2021 fick Stiftelsen för Åbo Akademi motta en stor konstdonation ur Roger Broos omfattande konstsamling. Donationen på omkring 150 verk gjordes av Broos änka Harriet Silius. I september 2022 ställdes en del av donationssamlingen ut i det unika Vattenlagret, strax intill Observatoriet på Vårdberget.

Kanslirådet Roger Broo (1945–2017) var en aktiv och välkänd profil inom den finlandssvenska högskole- och fondvärlden samt inom kultur. Under 33 år arbetade han som förvaltningsdirektör vid Åbo Akademi och verkade även som delegationsmedlem vid Stiftelsen för Åbo Akademi. Han deltog i samhällsdebatten bland annat i fråga om utbildningspolitik och svenskans ställning, och även efter pensioneringen år 2010 fortsatte han sitt samhällsengagemang i föreningar och stiftelser.

Ett av Broos största intressen var konstsamlande, vilket med åren gav upphov till en samling innefattande över 400 konstverk. Efter Broos bortgång donerades omkring 150 verk till Stiftelsen för Åbo Akademi av hans änka Harriet Silius, professor emerita i kvinnovetenskap.

I samband med donationen i oktober 2021 berättade Silius om sin makes önskan angående konstsamlingen:

Harriet Silius

– Det är mycket naturligt att välja Stiftelsen för Åbo Akademi som mottagare av donationen eftersom Roger Broo placerade en del av sin samling på akademins olika väggar. Akademin och konsten var väldigt viktiga för honom. Många av tavlorna har lokal anknytning, och i hans testamente framgår önskan om att samlingen skulle få hållas vid akademin och i Åbo.

I donationen ingår tavlor som redan var deponerade i Åbo Akademis olika byggnader i Åbo och Vasa samt i yrkeshögskolan Novias byggnader i Vasa och Jakobstad.

Broos konstsamling började ta form på 1970-talet och med åren fick han mersmak:

– I början köpte han mest grafik och litografier, sådant som man har möjlighet att köpa i en småbarnsfamilj. Senare utvidgades hans intresse och han fick möjligheter att köpa större oljemålningar, sådana man inte har utrymme för hemma på sin vardagsrumsvägg, säger Silius.

Som konstsamlare var Broo främst intresserad av inhemsk nutidskonst med dagsaktuell och samhällskritisk vinkling. Också uttrycksfulla verk med positiv stämning tilltalade honom. Då Broo besökte gallerier och utställningar talade han ofta med konstnärerna. Att stödja unga lokala konstnärer låg honom varmt om hjärtat, och många av dessa kom senare att etablera sig även internationellt.

Utställningen Mer än mina ögon kan se

Hösten 2022 fick 39 verk ur donationssamlingen allt ljus på sig i utställningen Mer än mina ögon kan se. Verken visades i den unika miljön i Vattenlagret invid Observatoriet, som ägs av Stiftelsen för Åbo Akademi. Många av konstverken ställdes nu ut för första gången till allmänhetens påseende.

– För Roger Broo stod människan i centrum i det dagliga arbetet. Kanske var det därför som människor intresserade honom även som konstsamlare. Verken i utställningen berättar om mänskliga egenskaper. Framför dessa verk kan vi känna igen och dela många av våra egna erfarenheter och känslor, säger utställningens kurator FM Tuija Peltomaa.

Broo själv ansåg att samlardriften finns inbyggd även i nutidsmänniskan.

– Att samla konst handlar om att efterlämna spår. Det är att vårda minnen och att ordlöst berätta och dela historier om livet till kommande generationer, konstaterar Peltomaa.

Intendent Ulrika Grägg ansvarar för stiftelsens konstsamling och stod också för koordineringen av utställningen. Enligt Grägg är donationssamlingens nutidskonst ett ypperligt komplement till den äldre konsten i stiftelsens samlingar, som innehåller inhemska verk från guldåldern samt porträtt och konstverk med anknytning till Åbo Akademis historia och fastigheter. Stiftelsen ville visa sin tacksamhet genom att sätta upp en utställning, så att även allmänheten kunde få ta del av konsten.

Kurator Tuija Peltomaa

– Det kändes logiskt att sätta upp en separat utställning, eftersom samlingen i sig själv var en enhetlig helhet. Fokus för utställningen var samlaren och hans syn på konsten. I samlingen finns konstnärer som företräder olika delar av Svenskfinland samt finskspråkiga konstnärer och konstnärer från andra länder. Många har en stark koppling till Åbo, och traditionerna från Åbo ritskola lever vidare i någon form. Det är glädjande att se att flera av de unga konstnärer som Roger stödde i början av deras karriärer idag har erhållit framgång, säger Grägg.

Eftersom donationssamlingen idag ingår i stiftelsens konstsamling kan verken utlånas till konstmuseer och till övriga utställningar för viss tid. Stiftelsen för Åbo Akademi är medlem i föreningen Finska konststiftelser rf, som regelbundet ordnar utställningar runtom i Finland.

Carina Granlund, Porträtt av Roger Broo, 2005

Kanslirådet, hedersdoktor Roger Broo (1945–2017)

• Förvaltningsdirektör vid Åbo Akademi 1977–2010
• Delegationsmedlem i Stiftelsen för Åbo Akademi 1989–2017
• Hedersdoktor vid Åbo Akademi 2011
• Svenska Kulturfondens styrelseordförande 2001–2007
• Svenska Kulturfondens delegationsordförande 1993–1995
• Svenska kulturfondens ordförande 1993–1995
• Svenska kulturfondens viceordförande 1988–1992
• Ordförande för interimsstyrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid
Åbo Akademi 06–09/2006
• Ordförande för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 2006–2014
• Ordförande för Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys ry
• Ordförande för Amos Andersons konstmuseum
• Ordförande i föreningen Pro Houtskär rf
• Vice ordförande i Åbolands skärgårdsstiftelse

Text och foto: Annika Welling-Nyberg