ForskningxArtikel-1

Tapio Salmis donation bildade en fond vid Stiftelsen för Åbo Akademi

By 23 mars, 2020 No Comments

”Åbo Akademi har varit ett bra universitet för mig”

Akademiprofessor Tapio Salmi lovade vid sitt 60-årsjubileumsseminarium att göra en betydande donation för forskning i kemisk reaktionsteknik vid Åbo Akademi. Löftet konkretiserades hösten 2019 då reglementet för fonden som bär Salmis namn godkändes. Fondens startkapital är 50 000 euro.

Finlands Akademi har utnämnt Tapio Salmi till akademiprofessor två gånger. En akademiprofessur är den högsta möjliga forskningsbefattningen. De flesta forskare uppnår statusen inte ens en gång, för att inte tala om två gånger. Sin framgångsrika karriär har Salmi gjort inom kemisk reaktionsteknik vid Åbo Akademi.

Alla framgångsrika professorer grundar ändå inte en forskningsfond i sitt ämne. Så varför gjorde Tapio Salmi det?

Salmi hänvisar till John F. Kennedys berömda utmaning: Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, utan vad du kan göra för ditt land. Samma tanke tillämpade han för sitt universitet. Han säger till och med att hans egen karriär kanske inte skulle ha blivit lika framgångsrik vid något annat universitet, trots att arbetserbjudanden har funnits.

–Här råder en liberal stämning, jag har fått verkställa mina idéer och fått vara forskningsledig. Även administrationen är flexibel fast man ofta kritiserar den.

Forskning är Salmis passion, vilket syns i hans breda vetenskapliga produktion. Han är också bra på att popularisera vetenskap samt en underhållande och analytisk bloggare.

Därför är understöd till just forskning nära Salmis hjärta. Dessutom finns i ämnet redan två fonder för grundexamensstuderande.

Tapio Salmis fond beviljar finansiellt stöd för såväl doktorander som post doc-forskare oberoende ålder. Bidrag beviljas exempelvis för slutförandet av doktorsavhandling, konferensresor, kemikalier eller forskningsredskap.

Den praktiska delen av ansökningsprocessen sköter Stiftelsen för Åbo Akademi och finansieringsbeslut fattas av professorn i kemisk reaktionsteknik vid Åbo Akademi. Ansökningstiden är en gång om året. Trots viljan att stöda forskning vid Åbo Akademi ville Salmi ändå inte donera pengarna direkt till Åbo Akademis medelinsamling.

–Jag ville själv påverka hur pengarna används.

Via en av stiftelsen administrerad fond går stödet till just den forskning som han vill understöda. Och i varje fall kommer stödet forskning vid Åbo Akademi till nytta. Salmi säger rakt ut att Åbo Akademi inte skulle existera utan stiftelsen. Stiftelsen för Åbo Akademi understöder Åbo Akademi årligen med 15 miljoner euro.

Det är inte helt enkelt att bilda en fond men Stiftelsen för Åbo Akademi har en väl fungerande process för ändamålet och allt blev klart inom några månader, säger Salmi. Hela processen inleddes i juni och reglementet godkändes i början av oktober.

Tapio Salmis fond är inte den första i ämnet som bär professorns namn. Salmi själv säger att han bara följde det goda arvet av tidigare professorer. Två fonder som bär professorerna Walter Qvists och Leif Hummelstedts namn understöder grundexamensstuderandenas lärostig.