Tapio Salmen lahjoituksesta muodostettiin rahasto Åbo Akademin säätiöön - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Tutkimus

Tapio Salmen lahjoituksesta muodostettiin rahasto Åbo Akademin säätiöön

”Tämä on ollut hyvä yliopisto minulle”

Akatemiaprofessori Tapio Salmi lupasi 60-vuotisjuhlaseminaarinsa yhteydessä tehdä merkittävän lahjoituksen Åbo Akademin kemiallisen reaktiotekniikan tutkimuksen hyväksi. Lupaus konkretisoitui syksyllä 2019, kun Salmen nimeä kantavan rahaston ohjesääntö hyväksyttiin. Rahaston alkupääoma on 50 000 euroa.

Suomen Akatemia on nimittänyt Tapio Salmen kahdesti akatemiaprofessoriksi. Akatemiaprofessori on viisivuotinen korkein mahdollinen tutkimusvirka, joka osuu harvan kohdalle edes kerran, saati kahdesti. Menestyksekkään uransa Salmi on tehnyt kemiallisen reaktiotekniikan professorina Åbo Akademissa.

Kaikki menestyneet professorit eivät silti perusta oppiaineeseensa tutkimusrahastoa. Siis miksi?

Salmi viittaa hieman hymyillen John F. Kennedyn tunnettuun kehotukseen: Älä mieti, mitä maasi voi tehdä sinun hyväksesi vaan mitä sinä voit tehdä maasi hyväksi. Samaa ajatusta voi soveltaa yliopistoonsa. Salmi pohtii myös, ettei hänen oma uransa välttämättä jossain toisessa yliopistossa olisi ollut yhtä hyvä kuin Åbo Akademissa. Työtarjouksia muuallekin on tullut.

–Täällä on liberaali ilmapiiri, on saanut toteuttaa ideoitaan ja olla tutkimusvapaalla. Hallintokin on joustava, vaikka sitä usein parjataan.

Tieteellinen tutkimus on Salmelle intohimo, mikä näkyy laajasta tieteellisestä tuotannosta. Hän on myös hyvä popularisoimaan tiedettä ja viihdyttävän analyyttinen blogisti.

Niinpä nimenomaan tutkimuksen tukeminen oli Salmen sydäntä lähellä. Sitä paitsi oppiaineessa on perustutkinto-opiskelijoita tukevia rahastoja jo kaksikin kappaletta.

Tapio Salmen rahasto myöntää rahallista avustusta väitöskirja- ja post doc-vaiheiden tutkijoille sekä varttuneemmille tutkijoille ikään katsomatta. Tukea saa esimerkiksi väitöskirjan viimeistelyyn, konferenssimatkoihin, kemikaaleihin tai tutkimuslaitteisiin.

Hakuprosessin käytännön hoitaa Åbo Akademin säätiö ja rahoituspäätökset tekee Åbo Akademin kemiallisen reaktiotekniikan professori. Avustukset julistetaan haettaviksi kerran vuodessa.

Vaikka Salmen toiveena oli tukea Åbo Akademissa tehtävää tutkimusta hän ei kuitenkaan halunnut lahjoittaa varoja Åbo Akademin yleiseen varainkeruuseen.

–Halusin itse vaikuttaa siihen, miten rahat käytetään.

Säätiön hallinnoiman rahaston kautta varat menevät juuri siihen tutkimukseen, jota hän haluaa tukea. Ja joka tapauksessa Åbo Akademissa tehtävän tutkimuksen hyväksi.

Tapio Salmi toteaa ykskantaan, että ilman säätiötä ei olisi Åbo Akademita. Åbo Akademin säätiö tukee Åbo Akademin toimintaa vuosittain 15 miljoonalla eurolla.

Rahaston perustaminen ei ole aivan yksinkertainen prosessi, mutta Åbo Akademin säätiöllä on tähän toimintamallit, joten valmista tuli muutamassa kuukaudessa. Koko prosessi alkoi kesäkuussa, ja rahaston ohjesääntö hyväksyttiin lokakuun alussa.

Tapio Salmen rahasto ei ole ensimmäinen oppiaineen professorin nimeä kantava rahasto. Salmi toteaa itse noudattaneensa edellisten professoreiden hyvää perintöä. Professorien Walter Qvist ja Leif Hummelstedt nimiä kantavat rahastot tukevat perustutkinto-opiskelijoiden opintietä.