Studentboende på paradplats - Stiftelsen för Åbo Akademi
Fastigheter

Studentboende på paradplats

Uthyrning av bostadsfastigheter ingår i Stiftelsens för Åbo Akademi placeringsverksamhet och de ofta centralt belägna lägenheterna hyrs antingen ut till allmänheten eller specifikt till studerande. År 2020 mottog stiftelsen en testamentsdonation av Åbo Akademi-alumnen och tidigare universitetsläraren Kristina Fagerlund som snart har gett upphov till mer än trettio hem åt studerande.

Kristina Fagerlund var tidigare matematikstuderande och universitetslärare vid Åbo Akademi och hennes alma mater stod henne nära också efter pensionen. När Fagerlund gick bort år 2020 överlät hon stora delar av sina tillgångar till Stiftelsen för Åbo Akademi, med syftet att ge framtidens studerande förmånligt boende i akademikvarteren. En fond upprättades i Fagerlunds namn, bestående bland annat av sju lägenheter, ett egnahemshus, värdepapper och banktillgodohavanden. Fondens totala värde uppgick till omkring 4,4 miljoner euro.

– I Fagerlunds testamente framgick det att de sju bostäderna i närheten av Åbo Akademis campus inte fick säljas, men att övriga tillgångar fick omvandlas till ytterligare boendemöjligheter för grundexamensstuderande vid Åbo Akademi.

Det här berättar Marian Westerlund, Stiftelsens för Åbo Akademi ekonomidirektör. I enlighet med donatorns vilja beslöt stiftelsens styrelse i februari 2021 att överföra stiftelsens fastighet på Fabriksgatan 7 till Kristina Fagerlunds fond. Därmed kom fonden att bestå av totalt 27 lägenheter.

– För närvarande byggs ytterligare fem bostäder i en ny byggnad på fastigheten. Lägenheterna kommer att vara inflyttningsklara till sommaren 2023, säger Mika Soinio, fastighetschef för Stiftelsen för Åbo Akademi.

Mitt i smeten

Kristina Fagerlund ville erbjuda Åbo Akademi-studerande förmånligt boende och idag ligger hyran för fondens lägenheter 10–15 procent under marknadshyran i Åbo. Att få bo så här, centralt, nära studieplatsen, trivsamt och med en moderat hyresnivå, är lyxigt, menar Stiftelsens för Åbo Akademi hyresgäst Ella Kettula.

– Jag flyttade in i en av lägenheterna på Fabriksgatan 7 sensommaren 2020, inför mitt andra läsår vid Åbo Akademi. Jag hade upptäckt möjligheten att hyra bostad av stiftelsen i samband med att jag inledde mina studier året innan, men just då fanns det ingen ledig lägenhet som motsvarade mina och två kompisars behov. När jag nu istället letade efter en enrummare bara för mig besökte jag stiftelsens webbplats och där hittade jag mitt nuvarande hem, berättar Kettula.

Storleken på bostäderna på Fabriksgatan 7 varierar mellan drygt 20 och 45 kvadratmeter och de flesta är enrummare. Kettulas lägenhet är en av de mindre, men i hemmet finns allt hon behöver.

– Min favoritplats i lägenheten är det stora fönstret som vätter ut mot innergården och det breda fönsterbrädet därtill. Den här detaljen fastnade jag för i lägenhetsannonsen, säger Kettula.

Kettula kommer från Helsingfors och studerar sociologi och litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Både undervisningsutrymmen och universitetsbiblioteket ligger ett stenkast från hemmet – en framgångsfaktor för studierna och då hon under senaste läsår skrev sin kandidatavhandling.

För studerande

Majoriteten av bostäderna på Fabriksgatan 7 inhyser idag studerande, men de hyresgäster som bodde på adressen då fastigheten överfördes till Kristina Fagerlunds fond har rätt att bo kvar. Nya hyreskontrakt tecknas endast med grundexamensstuderande vid Åbo Akademi.

– Mitt hyresavtal band mig att bo här ett år, men därefter gäller kontraktet tillsvidare. Jag ser ingen anledning att flytta just nu, säger Kettula.

Ekonomidirektör Marian Westerlund berättar att stiftelsens hyresbostäder i regel har stor åtgång.

– Vi vill erbjuda studerande en moderat hyresnivå, som ändå täcker skötselkostnaderna. I samband med större renoveringar överstiger kostnaderna i regel hyresintäkterna, men underskottet finansieras i så fall med medel ur Kristina Fagerlunds fond, säger Westerlund.

Förutom de snart 32 lägenheter Stiftelsen för Åbo Akademi hyr ut åt studerande ur Fagerlunds fond, äger stiftelsen också studentbostäder i fastigheten Domus på Biskopsgatan 10.

– Den testamentsdonation vi fick av Kristina Fagerlund är unik på många vis, med detta tydliga syfte att erbjuda just boende åt studerande. Vanligare är det att donatorn vill grunda en stipendiefond, berättar Westerlund.

Nytt och hållbart

På Fabriksgatan 7 blandas ljudet av byggbuller med tonerna av finsk schlager denna fredagseftermiddag i september. Några byggarbetare är i full färd med att sätta grunden för en ny byggnad på innergården. Stiftelsens fastighetschef Mika Soinio är nöjd över hur projektet har framskridit så här långt.

– Byggnaden torde vara inflyttningsklar i maj nästa år och arkitekturen kommer att påminna om de redan existerande husen på gården. Stiftelsen för Åbo Akademi eftersträvar hållbara lösningar i all sin verksamhet och därför kommer hela Fabriksgatan 7 att ha jordvärme i framtiden, istället för fjärrvärme såsom hittills, säger Soinio.

Samtliga bostäder på adressen genomgick en grundlig renovering år 2010 och enligt hyresgäst Ella Kettula känns fastigheten fortfarande fräsch. De få gånger någonting har behövt åtgärdas i hemmet har hjälp ändå funnits nära till hands.

– Det märks att det ligger en större organisation bakom uthyrningsverksamheten, som sköter allting både proffsigt och fort. Kommunikationen med Stiftelsen för Åbo Akademi har fungerat jättebra, avslutar Kettula.

100 hem åt studerande

Ellen Söderlund jobbar sedan år 2015 som fastighetskoordinator för Stiftelsen för Åbo Akademi. Här svarar hon på fem frågor om stiftelsens uthyrningsverksamhet riktad till studerande.

1. Varför ägnar sig stiftelsen åt uthyrningsverksamhet?

Bostadsfastigheter ingår i stiftelsens placeringsverksamhet sedan dess grundande 1917. Fastigheterna har antingen donerats åt, köpts upp eller låtit byggas av stiftelsen. Förutom bostäder hyr stiftelsen också ut lokaler åt aktörer inom utbildning, kultur och affärsverksamhet.

2. Hur många bostäder har stiftelsen att erbjuda åt studerande?

I Kristina Fagerlunds fond ingår från och med våren 2023 totalt 32 bostäder och i Domus finns ytterligare 82 lägenheter riktade till studerande. Utöver det kan målgruppen också hyra stiftelsens övriga bostäder. De snart 114 studiebostäderna utgör över hälften av stiftelsens totala antal hyreslägenheter. Studiebostädernas storlek varierar mellan 16 och 45 kvadratmeter.

3. Vem har rätt att ansöka om stiftelsens hyresbostäder?

För att hyra bostad ur Kristina Fager- lunds fond behöver du vara grundexamensstuderande vid Åbo Akademi, i enlighet med donatorns testamente. Lägenheterna i Domus riktar sig till alla studerande, men de som är inskrivna vid Åbo Akademi prioriteras. Övriga lägenheter hyrs ut till alla på den fria marknaden.

4. Var finns studiebostäderna?

Studiebostäderna ligger i närheten av Åbo Akademis campus, i Åbos stadsdel I.

5. Vilken slags ärenden brukar du hjälpa studerande med?

Många studerande flyttar hemifrån för första gången, så jag hjälper till med de praktiska uppgifterna som en flytt medför. I mitt jobb ingår det att skriva avtal, handha kundtjänst och sköta andra fastighetsrelaterade administrativa uppgifter.


FABRIKSGATAN 7

Den första av de snart tre byggnaderna på Fabriksgatan 7 härstammar från år 1862. Ett tillbygge skedde år 1915 och en tredje byggnad kommer att stå klar på tomten år 2023.

Tomten på Fabriksgatan 7 kallas också för den Anderssonska gården efter målarmästare A.G. Andersson som lät bygga det första bostadshuset på adressen.

Genom åren har fastigheten ägts av både privatpersoner och av Åbo stad, för att år 2000 köpas upp av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Byggnaderna på Fabriksgatan 7 är ämnade för boende men har genom åren också utnyttjats som kontorsutrymmen och för forskning. Sedan bostäderna blev en del av Kristina Fagerlunds fond år 2021 är kravet att samtliga lägenheter ska inhysa grundexamensstuderande vid Åbo Akademi.

Genom åren har fastigheten ägts av både privatpersoner och av Åbo stad, för att år 2000 köpas upp av Stiftelsen för Åbo Akademi.


Text: Veronica Aspelin-Forsell
Foto: Jaska Poikonen