Hilda Hellströms verk vann Astras konsttävling för inbjudna konstnärer - Stiftelsen för Åbo Akademi
Astra

Hilda Hellströms verk vann Astras konsttävling för inbjudna konstnärer

Den svenska bildkonstnären Hilda Hellströms bidrag Passage of Time vann enhälligt den högklassiga konsttävlingen för inbjudna internationella konstnärer gällande konstverket som ska uppföras vid Stiftelsens för Åbo Akademi nybygge Astra.

Det vinnande verket av Hilda Hellström kommer placeras framför trappavsatserna där besökare kan sitta.

Campusbyggnaden Astra, som Stiftelsen för Åbo Akademi låter uppföra, kommer med sin arkitektur berika det historiska kvarteret i centrum av det gamla Åbo. Nutidskonst förenas i Astras utförande till en ambitiös helhet, varav en central del är verket Passage of Time, som uppförs framför byggnaden.

Bidraget vann den internationella konsttävlingen för inbjudna konstnärer. I tävlingen deltog skulptör Laura Könönen (FIN), bildkonstnär Akseli Leinonen (FIN), skulptör Eetu Huhtala (FIN), bildkonstnär Hilda Hellström (SWE) och bildkonstnär Sara Nielsen Bonde (SWE/DE).

Verket Passage of Time övertygade juryn med sitt kraftiga sätt att behandla tid. Verkets utgångspunkt är tanken om en långsam, geologisk tid. Till sin form består verket av stora block som bildar ett portmotiv som placerats i grupp.

”Skulpturerna liknar lager av stenmaterial utskuret ur ett större block som avslöjar de skikt som jorden långsamt format. Tanken med förslaget är kopplad till de arkeologiska utgrävningar som genomförts i området, där de funna elementen tolkas som en del av detaljerna i verket, i vilket även Åbo brand syns. Brandens spår går som en mörk rand genom stadens jordlager. Det är inspirerande att få förverkliga ett verk på en plats med så många historiska lager,” säger Hilda Hellström.

Skulptör Hilda Hellström. Foto: Frans Ahlbom.

Vinnaren utsågs av en jury bestående av representanter för Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi, Åbo Akademis studentkår, Åbo museicentral, Konstnärsgillet i Finland och Sigge Arkitekter. På delad andra plats kom Eero Huhtalas tävlingsbidrag Iterations och Akseli Leinonens Outside Infinity.

”Vi fick in fem högklassiga bidrag, men slutligen var det väldigt klart vilket bidrag som vinner och beslutet togs av en enhällig jury. Det är härligt att få vara med och förverkliga ny nutidskonst i ett internationellt samarbete”, gläder sig Ulrika Grägg, intendent vid Stiftelsen för Åbo Akademi.

Målsättningen är att verket står färdigt när Astra tas i bruk hösten 2025.

Tävlingen arrangerades i enlighet med Konstnärsgillets i Finland tävlingsregler. Public Art Agency Finland, en byrå specialiserad på koordinering av offentlig konst, ansvarade för det praktiska genomförandet på uppdrag av Stiftelsen för Åbo Akademi. Verket blir en del av Astras konsthelhet, vars konst på sätt eller annat tolkar temat ”Polttava aika – Brännande Tid”. Stiftelsen för Åbo Akademi förbehåller sig rätten att besluta om konstverkets förverkligande.


På delad andra plats kom bidragen Iterations och Outside Infinity.

Akseli Leinonens tävlingsförslag Outside Infinity är en stor skulptur föreställande en båt som vänts i stående läge. Verkets bakgrundsteman är kopplat till kunskapen samt begränsningarna i den mänskliga förståelsen och livet.


Juryn bestod av:
Lasse Svens, skattmästare, Stiftelsen för Åbo Akademi
Ulrika Grägg, intendent, Stiftelsen för Åbo Akademi
Heidi Backman, direktör för universitetsservice, Åbo Akademi
Ann Charlott Hästö, chef för campusutveckling, Åbo Akademi
Kia Koponen, studentkårsrepresentant, Åbo Akademi
Hathaikant Ranumas, studentkårsrepresentant, Åbo Akademi
Jouni Lehtonen, arkitekt, Sigge Arkitekter
Pekka Mäki, verkställande direktör och arkitekt, Sigge Arkitekter
Heini Aho, konstnär
Antti Laitinen, konstnär
Riina Kotilainen, biträdande intendent, Åbo museicentral