Stiftelsen och Hansakvarteret har en lång gemensam historia - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Fastigheter

Stiftelsen och Hansakvarteret har en lång gemensam historia

Stiftelsen för Åbo Akademi har en lång gemensam historia med det kvarter i centrala Åbo som idag kallas för Hansakvarteret. Långt innan shoppare och restaurangbesökare började flockas under köpcentrets kännspaka glastak förvaltade stiftelsen kvarterets anrika fastigheter.

I korsningen mellan Eriksgatan och Auragatan ligger kvarterets äldsta hus; det anrika Teaterhuset i nyklassicistisk stil från år 1839, som inhyser Åbo Svenska Teater. Redan för över 100 år sedan fick Stiftelsen för Åbo Akademi sina första aktier i fastighetsbolaget Åbo Teaterhus Ab.

Ägandeskapet i Teaterhuset fick sin början genom donationer till stiftelsen. De första redan år 1917, när det protokollförts att Rolf Carpelan, Ernst Dahlström, Magnus Dahlström, Arthur Lindblom, Gustaf Tenlén och Gustaf Mauritz Tenlén har donerat aktier i Åbo Teaterhus Ab till Stiftelsen för Åbo Akademi. Åtminstone under åren 1919, 1920 och 1921 fick stiftelsen ytterligare aktier i donation.

I mitten av 1960-talet fördes diskussioner om att upplösa bolaget Åbo Teaterhus, och överföra hela förmögenheten till Stiftelsen för Åbo Akademi. I juni 1967 ägde stiftelsen 357 av fastighetsbolagets totalt 375 aktier. Före utgången av året hade man köpt upp de resterande aktierna av ett antal minoritetsägare, och fastigheten överläts till Stiftelsen för Åbo Akademi.

Teaterhusgården blev Thalia och köpcentret byggs

Året därpå, 1968, tillsatte stiftelsen en kommitté som skulle utreda hur man kunde uppföra ett affärshus på tomten, så att teaterbyggnaden skulle bevaras. Planen var ursprungligen att riva de övriga husen på tomten (Apotekshuset vid Auragatan och Bagargården vid Eriksgatan). Under 1970-talet förhandlade stiftelsen i flera repriser med Åbo stad kring stadsplaneringen på tomten, och man beslöt slutligen att bevara de gamla byggnaderna medan några gårdsbyggnader revs. Samtidigt planerade man det nya affärshuset.

År 1983 fick Stiftelsen för Åbo Akademi byggnadstillstånd för tomten. Namnet ändrades från Teaterhusgården till Thalia, och under åren 1983–1986 grundrenoverade man de gamla byggnaderna, samt uppförde det hus som kallas Nybygget.

Samtidigt byggdes det också på andra håll i kvarteret. Det som skulle bli Köpcentret Hansa kom till. Arkitekt för byggprojektet var Benito Casagrande. Köpcentret, med sitt glastak som binder samman kvarterets byggnader, stod klart år 1988.

Nyförvärv och samarbete

Stiftelsen för Åbo Akademi utökade sitt ägande i Hansakvarteret ytterligare år 2009, när man förvärvade det så kallade Guldhuset i korsningen mellan Universitetsgatan och Auragatan. I olika repriser under 2000-talet har alla stiftelsens hus i kvarteret grundrenoverats. De äldre husen har även pålats.

År 2015 grundades kommanditbolaget Köpcentrum Hansa Kb. Tanken var att effektivera, förenhetliga och standardisera förvaltningen av de fastigheter som utgör köpcentret. I praktiken överförde Hansakvarterets huvudsakliga fastighetsägare (Pensionsförsäkringsbolaget Veritas, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo samt Stiftelsen för Åbo Akademi) sitt fastighetsinnehav till Köpcentrum Hansa Kb, och blev kommanditbolagets bolagsmän.

Idag beräknas fastigheternas sammanlagda värde vara omkring 180 miljoner euro. Investeringsbolaget Exilion förvaltar Köpcentrum Hansa Kb.

Text: Sebastian Dahlström
Foto: Hansakvarteret