Stiftelsen för Åbo Akademi mottar en konstdonation ur Roger Broos samling - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
DonationerKultur

Stiftelsen för Åbo Akademi mottar en konstdonation ur Roger Broos samling

Foto: Linda Svarfvar.

Harriet Silius donerar cirka 150 konstverk ur Roger Broos betydande samling till Stiftelsen för Åbo Akademi.

– Det är mycket naturligt att välja Stiftelsen för Åbo Akademi som mottagare av donationen eftersom Roger Broo placerade en del av sin samling på akademins olika väggar. Akademin och konsten var väldigt viktiga för honom. Många av tavlorna har lokal anknytning, och i hans testamente framgår önskan om att samlingen skulle få hållas vid akademin och i Åbo, säger änkan Harriet Silius, professor emerita i kvinnovetenskap vid Åbo Akademi.

I donationen ingår tavlor som redan finns deponerade i Åbo Akademis olika byggnader i Åbo och Vasa samt i yrkeshögskolan Novias byggnader i Vasa och Jakobstad.

– Som konstsamlare var Roger främst intresserad av inhemsk nutidskonst. Att stödja de unga konstnärerna låg honom varmt om hjärtat. Han köpte konst av unga konstnärer innan de blivit kända utanför Åbo, men med åren kom många av dem att bli etablerade.

Roger Broo började samla konst på 1970-talet.

– I början köpte han mest grafik och litografier, sådant som man har möjlighet att köpa i en småbarnsfamilj. Senare utvidgades hans intresse och han fick möjligheter att köpa större oljemålningar, sådana som man inte har utrymme för hemma på sin vardagsrumsvägg.

Broo besökte gallerier och utställningar, och talade ofta med konstnärerna vars konst han köpte.

– Han var intresserad av konst som var aktuell i tiden och tavlor som hade en samhällskritisk inriktning. Han valde gärna tavlor som talade till en särskild känsla, men också expressiva verk som gav ett varmt och glatt intryck, säger Harriet Silius.

Skattmästare Lasse Svens säger att Stiftelsen för Åbo Akademi är mycket hedrad över donationen.

– Roger Broo var mycket engagerad i frågor som berörde Åbo Akademi men också stiftelsen. Han var delegationsmedlem i Stiftelsen för Åbo Akademi i nästan 30 års tid, fram till sitt frånfälle. Vi kommer förstås att hedra donatorns vilja och se till att konsten på bästa möjliga sätt pryder akademins väggar också framledes, säger Svens.  

Intendent Ulrika Grägg som ansvarar för stiftelsens konstsamling beskriver donationen som ett synnerligen värdefullt komplement till samlingarna.

– Stiftelsens samlingar innehåller främst äldre konst, såsom inhemsk konst från guldåldern, samt porträtt och konstverk med anknytning till Åbo Akademis historia och fastigheter. Tack vare donationen utökas vår samling med intressant nutidskonst med lokal anknytning, säger Grägg.

Konstverken kommer att ingå i stiftelsens konstsamling och kommer liksom övriga verk i samlingen att kunna utlånas till konstmuseer och till övriga utställningar under viss tid. Stiftelsen är medlem i föreningen Finska konststiftelser rf, som regelbundet ordnar utställningar runtom i Finland.