Målet är koldioxidneutrala fastigheter 2025 - Stiftelsen för Åbo Akademi
Fastigheter

Målet är koldioxidneutrala fastigheter 2025

Energieffektivitet och fjärrvärme från förnybara källor är nycklarna då stiftelsens fastigheter ska nå klimatneutralitet.

Stiftelsen för Åbo Akademi har som målsättning att vara koldioxidneutral i slutet av år 2025.

– Vi närmar oss målet, säger Mika Soinio, fastighetschef på Stiftelsen för Åbo Akademi.

Det i särklass viktigaste delområdet i stiftelsens koldioxidavtryck är i dagens läge fjärrvärmen, som står för 74 procent av avtrycket. I praktiken betyder det att den dagen stiftelsen övergår till helt utsläppsfri fjärrvärme minskar koldioxidavtrycket med 74 procent.

– Åbo Energi utvecklar hela tiden sin värmeproduktion i riktning mot utsläppsfrihet. Cirka 80 procent av Åbo Energis fjärrvärme kommer nu från förnybara energikällor.

Åbo Energi har förbundit sig till Åbo stads mål om kolneutralitet 2029. Bolaget strävar efter att under 2022 avstå från användningen av stenkol i fjärrvärmeproduktionen, vilket ökar användningen av förnybara energikällor. I slutet av 2023 förväntas 85 procent av fjärrvärmen komma från förnybara källor.

Så fort Åbo Energi uppnår nollutsläpp för fjärrvärmens del uppfylls stiftelsens mål om nollutsläpp från fjärrvärmen i Åbo. Det skulle vara möjligt att redan tidigare minska koldioxidavtrycket för fjärrvärmen ifall stiftelsen köpte helt utsläppsfri fjärrvärme, en produkt Åbo Energi erbjuder för företagskunder.

– Det är en produkt som kostar mera, och vi har valt att låta Åbo Energi utveckla sin fjärrvärme till år 2025. I takt med att de utvecklar fjärrvärmeproduktionen minskar utsläppen och sannolikt sjunker kostnaderna för helt utsläppsfri fjärrvärme.

Grön el

Det andra stora delområdet i stiftelsens koldioxidavtryck är renoveringar och servicearbeten, som står för 23 procent av avtrycket. Här kan stiftelsen inverka på koldioxidavtrycket genom att välja klimatvänliga samarbetsparter och gynna miljövänliga lösningar och material vid nybyggen.

– Vi renoverar nu för att förbättra energieffektiviteten, eftersom det är avgörande, säger Soinio.

Stiftelsen har satsat på bergvärme i fastigheter där det är möjligt, och fortsätter med den satsningen. Även solpaneler är aktuella.

Beträffande el och avfallshantering är stiftelsens fastigheter i Åbo koldioxidneutrala eftersom grön el använts redan länge och avfallshanteringen är koldioxidneutral.

Koldioxidneutral avfallshantering innebär att det koldioxidavtryck som uppstår i stiftelsens fastigheter mäts och utsläppsmängden kompenseras genom att tjänsteleverantören Lassila & Tikanoja låter plantera skog, för tillfället i Etiopien.

– Alla andra utsläpp är minimala, till exempel utsläpp från bränslen är i storleksklassen 1 procent och insatser där har minimal effekt om man ser till helhetsbilden, lyfter Soinio fram.

Energieffektiviteten viktigast

Placeringsdirektör Christian Backholm lyfter fram energieffektiviteten som den viktigaste hållbarhetsfrågan då det gäller fastigheterna.

– Ofta tänker man att det är viktigast att vi är koldioxidneutrala, men så är det inte. Viktigare ur ett hållbarhetsperspektiv är att våra fastigheter är energisnåla. Som vi alla vet lever vi mitt i en energikris i Europa. Energi är en knapp tillgång och den kan bli knappare. Därför är det viktigt att fastigheterna slukar så lite energi som möjligt.

Energieffektiviteten har stor betydelse då det gäller såväl ekologisk som ekonomisk hållbarhet.

– Bättre energieffektivitet ger lägre energikostnader, vilket sparar pengar och ger bättre avkastning på fastigheterna. Hållbarhetsfrågor blir bara viktigare för fastigheterna för varje år, precis som i övrig placeringsverksamhet. Därför jobbar vi aktivt med hållbarhetsfrågor.

Stiftelsens för Åbo Akademi koldioxidavtryck 2021

Text: Heidi Furu
Illustration: Jake Papinaho