FastigheterxArtikel-1

Hållbart och kostnadseffektivt

Stiftelsens fastighetschef Mika Soinio står på Aurigas tak och beundrar solpanelerna

Fastighetschef Mika Soinio
Bild: Heikki Räisänen

Stiftelsen för Åbo Akademi vill vara en föregångare inom hållbar energi i alla sina fastigheter. Sedan 2018 drivs stiftelsens företagskomplex Auriga Business Center delvis med solenergi. Den 60 000 euro stora investeringen beräknas vara återbetald inom ca 12 år.

Auriga Business Center breder ut sina 19 600 m2 över hamnområdet i Åbo. 17 300 av dessa hyrs ut till aktörer såsom utbildningscentret Aboa Mare, Finlands gränsbevakningsväsende och Åbo Hamn Ab, men också för tillfälliga evenemang och seminarier. Fastighetens historia sträcker sig tillbaka till 1940-talet, men tog sin nuvarande form åren 2010–2013.

– Stiftelsen för Åbo Akademi köpte den s.k. Slottsfastigheten av Åbo stad 2011. Kort därefter inleddes ett omfattande utvecklings-, byggnads- och renoveringsarbete av fastigheten som pågick till februari 2013. Sedan dess har vi endast gjort några mindre finjusteringar och ytrenoveringar i lokalerna, berättar stiftelsens fastighetschef Mika Soinio.

Uthyrningsgraden i Auriga har varit hög och de flesta hyresgästerna är långvariga.

– Mitt arbete som fastighetschef går bl.a. ut på att kommunicera med hyresgästerna, ta hand om våra utrymmen och att förhandla fram nya långsiktiga kontrakt, berättar Soinio.

Ansvarsfull energipolicy

Stiftelsen för Åbo Akademi har under de senaste åren investerat i nya, hållbarare och kostnadseffektivare energikällor. I fastigheterna belägna i centrum används idag både fjärrvärme och jordvärme.

– Vi brukar använda oss av kompletterande energilösningar så att fastigheternas energitillförsel aldrig blir lidande. Jordvärmens akilleshäl är de riktigt kalla vinterdagarna, men de infaller inte särskilt ofta numera, konstaterar Soinio.

Investeringarna i jordvärme har huvudsakligen gjorts under de senaste åren. Satsningarna beräknas vara återbetalda inom 9-10 år.

– De här investeringarna gör vi både för miljön och ekonomin. Dagens elektronik kräver stora mängder kostsam energi, men med hjälp av hållbara alternativ mår både planeten och plånboken bra, konstaterar Soinio.

Soinio tillägger att stiftelsen som aktör bär ansvar för att föregå med gott exempel vad gäller hållbara energilösningar. Det handlar om att vara öppen för nya innovationer och satsa på framtiden.

– Vi har också förbundit oss till Åbo stads energimålsättningar om att vara kolneutrala senast 2029, nämner Soinio.

Sol över Auriga

Auriga Business Centers placering och fysiska egenskaper skapar goda förutsättningar för just solenergi. Fastigheten är stor, saknar konkurrerande kringliggande byggnader och är belägen nära havet där ljusets reflektion får en extra skjuts.

– Med hjälp av satellitbilder har vi kunnat fastställa de mest gynnsamma platserna för solpanelerna och här har vi installerat så många paneler som möjligt. Solpanelernas maximala energieffekt är 44 kWh, berättar Soinio.

Installationen av solpanelerna var kostsam, men de ca 60 000 euro som investerades förväntas vara återbetalda inom 12 år, alltså kring 2030. Också staten bidrog med ett energistöd på 25 procent av projektets utgifter. Den totala livslängden för solpanelerna beräknas uppgå till 25-30 år, innan de behöver bytas ut. Med andra ord förväntas energikällan gå på plus i 13-18 år.

– Hittills har solpanelerna genererat den utlovade mängden energi – drygt 93 MWh sedan de togs i bruk. Det innebär att återbetalningstiden ser ut att stämma, konstaterar Soinio.

Solpanelernas energistöd riktas rakt till företagscentrets luftkonditionering, så att samtliga hyresgäster jämlikt ska kunna ta del av förmånen.

– Soliga sommardagar genererar självklart mest energi, men panelerna fångar också upp ljuset under molnigare dagar, konstaterar Soinio.

Solenergi är ingen ovanlig företeelse i Finland, men bland stiftelsens fastigheter är Auriga den enda som drivs av den här sortens energilösning.

Framtidens kontorsbehov

I Auriga Business Center verkar hyresgäster med energikrävande utrustning och verksamhet. Flera aktörer jobbar dygnet runt, vilket ställer särskilda krav på fastigheten.

– Företagscentret är modernt och erbjuder högklassiga tekniska lösningar för sina hyresgäster. Vi är också nöjda över de logistiska bekvämligheter vi kan erbjuda, som rikligt med parkeringsplatser för dem som använder bil, eller kollektivtrafik som avgår och stannar i närheten, säger Soinio.

Våren 2020 stod Auriga tommare än någonsin sedan stiftelsen övertog fastigheten, förorsakat av mera distansarbete som en konsekvens av coronaepidemin. Trots att merparten av hyresgästerna hittade tillbaka till kontoren under hösten förutspår Soinio förändringar i företagens utrymmesbehov framöver.

– Stiftelsen som fastighetsägare behöver vara förutseende och agera snabbt på framtida önskemål från hyresgästerna. Om vi klarar av att anpassa våra fastigheter enligt tidens behov ökar chansen att företagen väljer att stanna hos oss, avslutar Soinio.