Åbobornas vardagsrum blev klimatneutralt i förtid - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Fastigheter

Åbobornas vardagsrum blev klimatneutralt i förtid

Sedan i fjol är köpcentret Hansas direkta utsläpp lika med noll. Ursprungligen var planen att köpcentret skulle vara klimatneutralt år 2025, men man lyckades nå målet fyra år i förtid. Ari Talja, vd för investeringsbolaget Exilion som förvaltar Köpcentrum Hansa Kb, är nöjd.

– Att Hansa är utsläppsneutralt är en av Exilions stora framgångar under de senaste åren. Vi har sparat stora mängder energi.

Inom fastighetsbranschen är det genom energieffektivitet man bäst når klimatmålsättningar. Exilion har satsat på att göra alla bolagets fastigheter mera energisnåla. Men även andra faktorer spelar in.

– För köpcentret Hansas del övergick vi år 2021 till klimatneutral fjärrvärme. Också avfallshanteringen är sedan ett år tillbaka utsläppsfri. Elbehovet täcks av vindkraft som produceras av Hansas systerbolag Exilion Tuuli, säger Ari Talja.

Köpcentret Hansa ger ändå upphov till en del indirekta utsläpp. Hit hör bland annat hyresgästernas, alltså affärernas, egna elavtal som fastighetsägaren Exilion inte har insyn i.

Hållbarhet och lönsamhet

Investeringsbolaget Exilion, grundat 2005, förvaltar en sammanlagd förmögenhet på 1,2 miljarder euro. Den fördelas på 10 fastigheter och 14 vindkraftsparker. Exilion ägs av Stiftelsen för Åbo Akademi, två arbetspensionsbolag och Statens Pensionsfond.

Enligt vd Ari Talja har ägarna liknande värderingar. Det handlar om hållbarhet, socialt engagemang och miljö – det som i investeringssammanhang brukar betecknas ESG.

– Exilions uppgift är att förvalta egendomen på ett hållbart sätt, och samtidigt se till att våra ägare får en ordentlig avkastning på sina investe- ringar, säger Talja.

Exilion är uppdelat på fyra kommanditbolag: Exilion Asemahotellit, Exilion Real Estate, Exilion Tuuli och Köpcentrum Hansa. De två förstnämnda äger hotell- och affärslokaler i Helsingfors, medan Exilion Tuuli äger vindkraftsparkerna.

– Vi tror på vindkraft eftersom det är en förnybar energiform som är en del av den gröna omställningen. Dessutom ger vindkraft en stabil avkastning, säger Talja.

Tuffa år ligger bakom – nu pekar kurvorna uppåt

Om man räknar antalet besökare är köpcentret Hansa det största i Åbo, och åttonde störst i hela landet. Kommanditbolaget Köpcentrum Hansa ägs till 34,5 % av Stiftelsen för Åbo Akademi. Ari Talja beskriver det ljusa Hansakvarteret med de karakteristiska glastaken som Åbobornas vardagsrum.

– Hansa är mycket mer än Åbos största köpcentrum. Det är en del av stadens kultur.

Coronapandemin, och omfattande byggprojekt i närheten av Hansakvarteret, har under de senaste åren medfört stora utmaningar. Besökarantalet har minskat, och köpcentrets affärer har haft det tufft.

– Under pandemin arbetade vi hårt för att hitta lösningar som både hyresgästerna och ägarna kunde vara nöjda med, och jag tycker vi lyckades rätt bra. Det kunde till exempel handla om längre betalningstider för hyran, säger Talja.

Så småningom håller trafikarrangemangen på att återgå till det normala i Åbo centrum, och pandemirestriktionerna har lättat. Besökarna håller på att hitta tillbaka till sitt vardagsrum i staden.

Hansas försäljning har vuxit rejält i år. Målsättningen är att senast i slutet av året uppnå samma besökarantal som före pandemin, säger Talja.

En utmaning som består är näthandelns hot mot fysiska butiker. Men enligt Ari Talja är det en myt att framtidens försäljning enbart skulle bedrivas på nätet.

– Det blir allt vanligare att affärerna satsar på en kombinationsmodell. Det gäller att vara stark på nätet, men också stark som fysisk butik. Lyckas man med det hör man till framtidens vinnare, säger Talja.

Följer marknaden i realtid

Som vd känner Ari Talja investeringsbolaget Exilion utan och innan. Han har varit med från starten.

– Jag var den första som anställdes när bolaget grundades för över 15 år sedan. Och även om ägare har kommit och gått har jag stannat kvar.

När jag frågar om Exilions framtidsplaner säger Talja att bolaget undviker långtgående planering.

– Vi föredrar att följa med marknaden i realtid, och hela tiden undersöka nya trender och investeringsmöjligheter. Orosmoln finns alltid inom investeringsverksamhet, men just nu känns det bra att leva med våra investeringar.

På fritiden gillar Ari Talja att motionera.

– Jag tillbringar mycket tid på gymmet och i löpspåret. För ett år sedan brast min akillessena, så basketen har jag tagit paus med. Men jag hoppas att snart också kunna ta mig ut på basketplanen igen.

Text: Sebastian Dahlström
Foto: Patrik Lindström