Våra fonder - Stiftelsen för Åbo Akademi

Våra fonder

Stiftelsen för Åbo Akademi grundades den 18 juni 1917 på initiativ av 35 privatpersoner. Stiftelsen har sedan grundandet skapat framtid genom att understöda akademisk utbildning, vetenskaplig forskning och kultur på svenska i Finland. Stiftelsens över hundraåriga verksamhet bygger på donationer och verksamheten har genom tiderna haft ett starkt stöd. Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar över 400 fonder. Nedan presenteras några av fonderna som stiftelsen äger och förvaltar. Dessa fonder är representerar bredden av de fonder som stiftelsen förvaltar: olika tidsepoker, olika syften och olika personberättelser. 

Stiftelsen för Åbo Akademi har ett ansvar för att även i framtiden kunna stöda akademin och det finlandssvenska kulturlivet. Donationerna spelar fortsättningsvis en viktig roll och en donation till stiftelsen är ett ypperligt alternativ för alla som i dag vill följa våra tidigare donatorers exempel. Om du är intresserad av hur donationerna hjälper oss att skapa framtid eller göra en egen donation, exempelvis genom att grunda en stipendiefond, kan du läsa mer på skapaframtid.fi eller kontakta vår ekonomidirektör Marian Westerlund.

Akademiprofessor Tapio Salmis stipendiefond

Fondens syfte är att dela ut stipendier till forskare och forskarstuderande i teknisk kemi och reaktionsteknik vid Åbo Akademi.

Läs mer

Fonden till Hedvigs minne

Fondens syfte är att vårda och upprätthålla makarna Axel och Hedvig Haartmans konstnärshem Casa Haartman.

Läs mer

Eugen Schaumans fond

Fondens syfte är att dela ut stipendier åt finlandssvenskar och rikssvenska medborgare för rättsvetenskaplig forskning och juridiska studier, som är ägnade att stärka och fördjupa den nordiska gemenskapen på rättens område.

Läs mer

Henry Lönnfors fond

Fondens syfte är att stöda aktiva konstnärer genom Konstföreningen i Åbo och Åbo konstmuseums verksamhet.

Läs mer

Anne-Marie Cronströms Minnesfond

Fondens syfte är att dela ut stipendier åt forskarstuderande på doktorandnivå vid Åbo Akademi inom språkforskning, konstvetenskap och nordisk skönlitteratur.

Läs mer

Professor H. W. Donners fond

Fondens huvudsakliga syfte är att understöda studerande, forskare och lärare i engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi.

Läs mer

Margit och Erik Sarlins fond

Fondens syfte är att dela ut stipendier åt studerande med finska som huvudspråk.

Läs mer

Kristina Fagerlunds fond

Fondens syfte är att erbjuda hyresbostäder till studeranden vid Åbo Akademi.

Läs mer