Utställning: Mer än mina ögon kan se 1.9–31.10.2022 - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
EvenemangKulturKulturbärande verksamhet

Utställning: Mer än mina ögon kan se 1.9–31.10.2022

Konst ur Roger Broos donationssamling visas i Vattenlagret på Vårdberget i september och oktober.

Mirimari Väyrynen, Stängda dörrar, 2001. Foto: Linus Lindholm.

Utställningen Mer är mina ögon kan se ger en inblick i den konst som Roger Broo ville omge sig med. Den röda tråden i utställningen är konstverk där människan står i fokus.

– För Roger Broo stod människan i centrum i det dagliga arbetet. Kanske var det därför som människor intresserade honom även som konstsamlare. Verken i denna utställning berättar om mänskliga egenskaper, säger utställningens kurator FM Tuija Peltomaa.

Utställningen presenterar ett urval av de konstverk som 2021 donerades till Stiftelsen för Åbo Akademi av Roger Broos änka Harriet Silius.

I videon inspelad på vernissagen berättar Harriet Silius om Roger Broo och konsten. Titta på videon på Youtube.

Verken i utställningen ger betraktaren en möjlighet att ta del av olika mänskliga vardagliga situationer fyllda av vänskap, glädje och kärlek men också frustation, sorg och förluster av olika slag. Konsten skapar möjlighet att visuellt formulera tankar kring det som är svårt och ibland omöjligt att uttrycka i ord. I konsten kan betraktaren spegla sig själv och sina egna upplevelser men också dyka in i en annan människas obekanta värld. Utställningens abstrakta verk ger utrymme för betraktarens egen fantasi och associationer.

– Konst är ett samtal utan ord, kommunikation mellan konstnären, verket och mottagaren. Samlaren tillför ytterligare en person till denna konversation. Vad är det i konstverket som har tilltalat samlaren? Vad har varit viktigt för både konstnären och samlaren?

Genuin och personlig helhet

I utställningen presenteras detaljrika små grafiska verk och teckningar jämsides med stora måleriska målningar i både olja och akvarell. Även keramiska skulpturer, verk i olika blandtekniker och andra uttrycksfulla tredimensionella verk finns med. Många av verken representeras av konstnärer som utbildat sig i Åbo och som ställt ut på stadens gallerier och museer. Variationen gällande tekniker och framställningssätt bidrar till att helheten upplevs både som genuin och personlig. Det tidigaste konstverket är gjort i början av 1970-talet, det färskaste verket i utställningen är gjort så sent som 2016.

­– Konstnärernas individuella arbetsmetoder bjuder på olika visuella stimuli. Den ena lockar oss närmare medan den andra får oss att ta ett steg tillbaka, säger Peltomaa.

Inbyggd samlardrift

– Att samla konst handlar om att efterlämna spår. Det är att vårda minnen och att ordlöst berätta och dela historien om livet till kommande generationer, säger Peltomaa.

Roger Broo har själv sagt att samlardriften finns inbyggd även i nutidsmänniskan. Själv samlade han på konstverk han tyckte om. Han var en flitig besökare på gallerier och utställningar. Han förde ofta genuina samtal med konstnärerna själva. Detta medförde att han mycket snabbt visste vad han tyckte om och vad han fann intressant. Han valde ofta att köpa av unga nyutexaminerade konstnärer, vilket för många utgjorde ett värdefullt stöd i början av karriären. Många av konstnärerna är idag kända och etablerade, flera även internationellt framgångsrika. När hans och hans hustrus egna bostads väggar tagit slut valde han att placera ut sin samling på Åbo Akademis och Novias campus i Åbo, Vasa och Jakobstad.

Kuratorns guidning 22.10

Under kuratorns guidning bekantar vi oss med Åbo Akademis långvariga förvaltningsdirektör Roger Broos donationssamling. Vi får höra om de utvalda konstverken och konstnärerna. Tuija Peltomaa berättar om kuratorns arbete. Hur föds en utställning? Hur väljer man verk till en utställning? Vi reflekterar över konstverkens humana och samhällskritiska synvinklar. Vi funderar över de känslor som konsten väcker i oss.

Utställningens äldsta verk är gjort på 1970-talet och det nyaste 2016. I utställningen ingår lokal nutidskonst och många lokala konstnärer som studerat i Åbo finns företrädda. Vi får höra om privatsamlarens betydelse, och hur många av de unga och nyutexaminerade konstnärer som Roger Broo valt, har etablerat sig till erkända även internationellt framgångsrika konstnärer.

Guidning på svenska lördag 22.10 kl. 14

Obligatorisk förhandsanmälan till guidningen, ulrika.gragg@stiftelsenabo.fi. Max 25 deltagare.

Utställningens öppethållning 1.9–31.10.2022  

Torsdag–fredag kl. 12–18  

Lördag–söndag kl. 11–17  

Kortguidningar hålls kl. 12.00, 14.00 och 16.00.

Fritt inträde. 

Läge och tillgänglighet

Vattenlagret ligger invid Observatoriet på Vårdberget i Åbo. Intill Observatoriet finns en gästparkeringsplats, från vilken man kommer till Vattenlagret, där utställningen visas. I Vattenlagret finns en hiss.