KulturxArtikel-1

Stiftelsens för Åbo Akademi konstverk lånas ut till utställning i Tavastehus

Stiftelsens konst kan främst ses på våra museer i Åbo och Nådendal samt i Åbo Akademis utrymmen, men ibland lånas de ut till andra utställningar.

Utställningen Finland, Finland – vandringar i landskap vid Tavastehus konstmuseum leder betraktaren till det finländska landskapet. Utställningen har förverkligats i samarbete med Finländska konststiftelser, och för betraktaren från mitten av 1800-talet till 1900-talets början då bildkonsten byggde upp den finländska landskapsbilden och letade efter den egna nationella identiteten.

Verken i utställningen Finland, Finland – vandringar i landskap har lånats ut av Alfred Kordelins stiftelse, Fortums Konststiftelse, Gösta Serlachius konststiftelse, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, OP Gruppens konststiftelse, Konststiftelsen Merita, UPM-Kymmenes Kulturstiftelse och Stiftelsen för Åbo Akademi.

Utställningen visas 12.6–20.9.2020 i Engel-byggnaden vid Tavastehus konstmuseum. Där möter betraktaren ängar, lador, svedjelandskap och lantliga motiv målade av våra bekanta och älskade målare.

Vintervy från Myllykylä av Pekka Halonen

Vy från Åland av Victor Westerholm

Stiftelsen för Åbo Akademi lånar bland annat dessa konstverk till utställningen i Tavastehus:

Halonen, Pekka (1865-1933) VINTERVY FRÅN MYLLYKYLÄ
( oljemålning på duk)

Lindholm, Berndt Adolf (1841-1914), STRANDVY, 1870
(oljemålning på papp)

Muukka, Elias (1853-1938), VINTERLANDSKAP, 1908
(Oljemålning på duk)

Taube, Eugen (1860-1913), STRANDVY I MÅNSKEN, 1888
(Oljemålning på papp)

Westerholm, Victor Axel (1860-1919),VINTERLANDSKAP,1907
(Oljemålning på pannå)

Westerholm, Victor Axel (1860-1919), ÅLANDSVY
(Oljemålning på duk)

För mer information, kontakta museichef Ulrika Grägg
ulrika.gragg@stiftelsenabo.fi, tfn 040 866 9777