Stiftelsen för Åbo Akademi säljer fastigheten på Tavastgatan 30 - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
FastigheterPressmeddelanden

Stiftelsen för Åbo Akademi säljer fastigheten på Tavastgatan 30

Fastigheten på Tavastgatan 30 består av tre höghus.

Stiftelsen för Åbo Akademi och Turku Asunnot Oy har idag undertecknat köpebrevet för försäljningen av fastigheten på Tavastgatan 30 i Åbo. Turku Asunnot köper fastigheten för 8,65 miljoner euro. Fastigheten byggdes 1961 och består av tre höghus. Två hus (med tre respektive åtta våningar) ligger vid Tavastgatan och omfattar bostäder, kontorsutrymmen och affärsutrymmen i gatuplan. Det tredje huset med fyra våningar har endast bostäder och ligger invid Vårdbergsparken. I köpet ingår också ett separat parkeringshus med sju bilplatser. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 3 211,5 kvadratmeter. 

En bidragande orsak till försäljningen är stiftelsens hållbarhetsstrategi: 

– Vår hållbarhetsmålsättning beträffande fastigheter är att vi ska vara koldioxidneutrala år 2025 då det gäller värme, el och avfallshantering. På Tavastgatan 30 är energieffektiviteten i lägsta laget, vilket skulle kräva investeringar för att nå en acceptabel nivå, säger Lasse Svens, skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi. 

– Eftersom vi även har andra fastighetsinvesteringar på kommande valde vi att sälja fastigheten. Samtidigt kunde vi utnyttja det goda marknadsläget för bostadsaffärer.  

Turku Asunnot Oy är ett privatägt företag som hyr ut både bostads- och affärslokaler. Det är samägt av två lokala företag och är inriktat på uthyrning, förvaltning och ägande av fastigheter. Försäljningen av Tavastgatan 30 påverkar inte hyresgästerna eller hyresavtalen. 

Fastighetskonsultföretaget Ecorum Ab har anlitats för försäljningen av fastigheten. 

Tilläggsinformation: 

Lasse Svens, skattmästare 

050 056 2945, lasse.svens@stiftelsenabo.fi