FastigheterxArtikel-1

Stiftelsen för Åbo Akademi säljer sitt innehav i Turun Teknologiakiinteistöt

By 24 mars, 2020 No Comments

Pressmeddelande

Stiftelsen för Åbo Akademi säljer sitt aktieinnehav i Turun Teknologiakiinteistöt Oy till det svenska fastighetsinvesteringsbolaget Hemsö. Stiftelsen för Åbo Akademi har varit delägare i Turun Teknologiakiinteistöt sedan år 2010 med en andel som motsvarar 1,15 procent av bolaget. Köpesumman är 1,73 miljoner euro.

I och med transaktionen blir Hemsö största aktieägare i Turun Teknologiakiinteistöt. Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter och ägs till 85 procent av den statliga pensionsfonden Tredje AP-fonden.

Tilläggsuppgifter: Skattmästare Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi, tfn: 050 056 2945, e-post: lasse.svens@stiftelsenabo.fi