Mer än mina ögon kan se – konst ur Roger Broos samling visas i september och oktober - Stiftelsen för Åbo Akademi
DonationerKulturKulturbärande verksamhet

Mer än mina ögon kan se – konst ur Roger Broos samling visas i september och oktober

Minna Maija Lappalainen, Prinsessor, 1990

Konst ur Roger Broos donationssamling visas i Vattenlagret på Vårdberget i september och oktober.

Utställningen presenterar ett urval av konstverk som 2021 donerades till Stiftelsen för Åbo Akademi av Roger Broos änka Harriet Silius. Roger Broo köpte främst konst av unga samtida konstnärer. Verken har sedan många år tillbaka varit utplacerade på Åbo Akademis och Novias campusområden i Åbo, Vasa och Jakobstad. Det är nu första gången verken visas för en bredare publik. De utvalda verken uppmanar publiken till att stanna upp inför konsten att se världen med öppna ögon och att möta andra människor med ett öppet sinne. Utställningen är kuraterad av FM Tuija Peltomaa och presenterar målningar, teckningar, grafik och skulpturer från tidigt 1970-tal fram till 2016. 

Utställningen är öppen 1.9–31.10.2022.  Den visas i Vattenlagret som ligger invid Observatoriet på Vårdberget i Åbo.