Hållbarhetsarbete - Stiftelsen för Åbo Akademi

Hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en nyckelfråga för Stiftelsen för Åbo Akademi som berör alla delar av verksamhet och alla som arbetar på stiftelsen. I år lyfts hållbarhet för första gången upp som ett eget tema i stiftelsens kommunikation. Det här är ett viktigt första steg i arbetet med hållbarhetsfrågor som nu inletts och som hela tiden utvecklas och breddas. Hållbarhet är en värdering som vägleder stiftelsens arbete på lång sikt. I fortsättningen kommer stiftelsen därför att synliggöra hållbarhetsarbetet genom regelbundna, öppna hållbarhetsrapporter som möjliggör uppföljning av utvecklingen och resultaten.

 • Hållbarhet vägleder vår verksamhet

  Hållbarhet vägleder vår verksamhet

  Samhällsansvar är också en av de värderingar som vägleder vår verksamhet tillsammans med hållbarhet, öppenhet och kvalitet.

  Läs mer

 • Vårt bidrag till de globala målen

  Vårt bidrag till de globala målen

  Målet är att stiftelsens egen verksamhet ska vara kolneutral år 2029.

  Läs mer

 • Forskning bidrar till en positiv utveckling för hela samhället

  Forskning bidrar till en positiv utveckling för hela samhället

  Ett av våra huvuduppdrag är att stöda och främja vetenskaplig forskning och kulturarbete med speciellt fokus på det svenska i Finland.

  Läs mer

 • Ansvarsfulla placeringar med lång horisont

  Ansvarsfulla placeringar med lång horisont

  Placeringsverksamheten har som mål att skapa en avkastning som gör det möjligt för stiftelsen att uppfylla sina syften och över tid utveckla verksamheten.

  Läs mer

 • Kultur ska vara tillgänglig

  Kultur ska vara tillgänglig

  Ett sätt att göra stiftelsens museer mer tillgängliga, är att digitalisera. Digitaliseringen av materialet är ett omfattande projekt och kommer att ske successivt.

  Läs mer