Museerna vill värna om miljön - Stiftelsen för Åbo Akademi
InblickVåra museer

Museerna vill värna om miljön

En trädgård som lockar pollinerare, ett miljövänligare diskmedel och att uppmuntra besökare att röra sig till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Bland annat detta vill Stiftelsens för Åbo Akademi museer Sibeliusmuseum, Ett Hem och Casa Haartman satsa på i sitt hållbarhetsarbete.

Våren 2022 startade Egentliga Finlands museer projektet Klimatlöftet där tretton professionellt drivna museer kritiskt granskar sina verksamhetsfält ur den ekologiska hållbarhetens synvinkel. För Stiftelsens för Åbo Akademi museer Sibeliusmuseum, Ett Hem och Casa Haartman blev det naturligt att delta i projektet.

– Stiftelsen är väldigt aktiv med de här temana. Det ger mer styrka att vi inte heller är ensamma – när alla berättar vad de gör för hållbarheten kan resultatet vara mycket större och starkare, säger museichef Teemu Kirjonen.

Varje museum som är med i Klimatlöftet ska förverkliga minst ett delmål under projektet. Stiftelsens museers mål är att sträva efter Ekokompassen-certifikatet – ett miljöhanteringsverktyg som hjälper organisationer att skapa miljöprogram med hjälp av delmål och konkreta åtgärder.

– I arbetet har ingått att vi har bekantat oss noga med miljölagstiftningen och med avfallslagen, berättar Maria Jansén som är amanuens vid Casa Haartman.

Som en följd av detta har museernas personal också lärt sig mer om kemikalier.

– Det ledde till en så enkel grej som att vi bytte till ett miljövänligare diskmedel. Överlag när vi köper in nya produkter tänker vi två gånger på om det finns ett miljövänligare alternativ, säger kundtjänstkoordinator Anna Engberg från Sibeliusmuseum.

Miljöarbetet innebär också att personalen ser över förpackningsmaterial – vad kan återvinnas?

– I utställningsplaneringen funderar vi på om vi kan använda samma vägg genom att måla om den eller om vi kan använda samma box för något annat, förklarar Engberg.

Konkreta miljömålsättningar

En stor del i museernas klimatarbete handlar om kommunikationen till kunder.

– Det här kan gälla till exempel hur de tar sig till museet. Ett delmål vi har är att uppmuntra besökare att ta cykeln eller åka kollektivt. Det är ett bra sätt för oss att påverka, säger Maria Solin som är amanuens vid Ett Hem.

På museernas hemsidor finns information om att det finns parkering för stadscyklar i närheten och tydliga instruktioner för hur man hittar fram med kollektivtrafik.

Fastän personalen vid stiftelsens museer redan tidigare tänkt ekologiskt är miljöperspektivet nu ständigt närvarande.

– Vi tänker på det i allt vi gör och strävar efter att inte välja det lättaste eller första alternativet, säger Solin.

Andra konkreta målsättningar är bland annat att spara på elektriciteten och att skapa miljöer i trädgården där pollinerare trivs.

– Ett delmål är att identifiera de gamla äppelsorterna som finns i Casa Haartmans trädgård. Vi samarbetar också med Naturresursinstitutet (Luke) kring att bevara gamla lökväxter, berättar Maria Jansén.

Att få samarbeta med de andra museerna har varit givande för stiftelsens museipersonal.

– Det är väldigt intressant att få höra vad andra museer planerar. Det fanns sådant vi inte hade tänkt på eller som vi inte kan förverkliga just nu, men som ger idéer för framtiden, säger Solin. Bland annat har ett museum i projektet installerat solpaneler på taket. Utbildningar kopplade till Klimatlöftet har också varit nyttiga och givande – även om de ibland kommit ”för sent”.

– Vi hade just förnyat belysningen på Sibeliusmuseum före ett infotillfälle om belysning. Vi hade inte gjort något fel men jag insåg att vi hade kunnat tänka ett steg vidare, säger Anna Engberg.

Vill bära ansvar

Det kortsiktiga målet i stiftelsens museers miljöarbete är att få Ekokompassen-certifikatet, men arbetet slutar inte där.

– Innehållet i arbetet är det viktigaste, inte själva certifikatet. Men Ekokompassen visar att vi har börjat jobba med de här sakerna, säger Teemu Kirjonen. Enligt honom har varenda organisation en skyldighet att ta mer ansvar i miljöfrågor. För Stiftelsens för Åbo Akademi museers del vill man också visa att man är en aktiv del av samhället.

– Det handlar om kritiska frågor för hela världen, vi vill visa att vi bär vårt ansvar. Vi räddar inte världen genom att våra tre museer gör allt perfekt, men vi vill inspirera världen omkring oss att göra samma saker, säger Kirjonen.

Anna Engberg påminner om museernas grunduppdrag:

– Att bevara är ett viktigt ledord för museer och då måste vi också bevara miljön.

Projektet Klimatlöftet

Klimatlöftet startades av Egentliga Finlands museer våren 2022 och avslutas med ett slutseminarium i november 2023. Seminariet är öppet för hela museifältet.

I projektet
Totalt tretton museer har deltagit i projektet: Åbo museicentral, Aboa Vetus Ars Nova, Finlands lantbruksmuseum Sarka, Forum Marinum, Lundo museum, Nystads museum, Nådendals museum, Reso museum Harkko, Sagalunds museistiftelse, Salo historiska museum SAMU, Vanhalinna i Lundo, Åbo konstmuseum, Sibeliusmuseum, Casa Haartman och Ett Hem.

Artiklen ursprungligen publicerad i årsmagasinet Inblick 1.11.2023.

Text: Michaela von Kügelgen
Bild: Studio Liikkuva, Maria Rautio-Runeberg, Linus Lindholm, Linda Svarfvar

Sibeliusmuseum, museet Ett Hem och Casa Haartman har beviljats Finlands naturskyddsförbunds certifikat Ekokompassen den 12.12.2023. Certifikatet är ett erkännande av ett konsekvent miljöarbete baserat på en granskning av en utomstående expert.