Astras grundsten murades idag - Stiftelsen för Åbo Akademi
Astra

Astras grundsten murades idag

Campusbyggnaden Astras grundstensmurningsceremoni ägde rum i Åbo idag med start kl. 9.00. Vid ceremonin närvarade bland andra Åbos borgmästare Minna Arve samt representanter för beställaren Stiftelsen för Åbo Akademi och byggentreprenören Hartela. Dessutom avslöjades vad som murats in i tidskapseln.

Byggnaden Astra, som byggs på Åbo Akademis campusområde i kvarteret Stjärnan, ersätter Gadolinias fastighet på adressen Porthansgatan 3–5. Byggandet inleddes i höstas, och byggnaden förväntas färdigställas hösten 2025.

Astras campusbyggnad kommer att fungera som en mötesplats för studerande och personal vid Åbo Akademi. I byggnaden kommer att finnas stöd- och bibliotekstjänster, samt restaurang, kafé och utrymmen för undervisning, grupparbete och självständiga studier. En annan av användarna är Åbo Akademis fakultet för samhällsvetenskaper. Astra planeras även bli en mötesplats för Åboborna, och auditoriet kommer att erbjuda utmärkta möjligheter för exempelvis konferenser. Även grupprummen kommer att hyras ut till utomstående. Byggprojektet strävar efter att uppfylla fyra stjärnors RTS-certifiering, som beaktar Finlands förhållanden ur ett miljöperspektiv.

– Det är avgörande att man i byggandet tar ansvar för miljön och samhället, och Stiftelsen för Åbo Akademi vill vara en föregångare inom detta område. Vårt mål är att skapa de bästa möjliga utrymmena för inlärning och undervisning i Astra, samtidigt som miljöpåverkan minimeras. Även våra underleverantörer måste förbinda sig till de koldioxidneutrala planerna, sade Mika Soinio, fastighetschef på Stiftelsen för Åbo Akademi.

– Astra ger oss möjligheten att bygga en hållbar grund för framtidens utbildning. Projektet har fått en stark start, och hittills har vi inte stött på några stora överraskningar, även om byggplatsmiljön är utmanande, invid Åbo domkyrka. Vi har löst alla utmaningar i aktivt samarbete med beställaren, säger Lauri Piitari, regionchef för Hartela i Västra Finland.

Under grundstensmurningsceremonin talade bland andra Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt, Åbos borgmästare Minna Arve, Stiftelsens för Åbo Akademi styrelseordförande Stefan Wallin och skattmästare Lasse Svens samt vd för Hartela Västra Finlands Lari Mallius. På programmet stod även körframträdanden.

Skattmästare Lasse Svens
Skattmästare Lasse Svens
Styrelseordförande Stefan Wallin
Styrelseordförande Stefan Wallin

Ceremonin ägde rum i Gadolinias tidigare restauranglokal på adressen Porthansgatan 3–5.

Astra i korthet:

  • Byggnaden färdigställs hösten 2025
  • Bland annat Åbo Akademis samhällsvetenskapliga fakultet flyttar in
  • Projektets totalyta uppgår till 13 382 m2
  • Projektets målsättning är fyra stjärnors RTS-certifikat
  • Högklassig arkitektur ritad av Sigge Arkkitehdit, huvudplanerare Pekka Mäki

Tilläggsinformation:

Mika Soinio, fastighetschef, Stiftelsen för Åbo Akademi, tel. 040 775 8545 mika.soinio@stiftelsenabo.fi

Lauri Piitari, regionchef Hartela Västra Finland, tel. 050 465 5454 lauri.piitari@hartela.fi

Lari Mallius, Hartelas verkställande direktör för Västra Finland. lari.mallius@hartela.fi