Välkommen att uppleva Ett Hem och Observatoriet virtuellt i Digimuseet - Stiftelsen för Åbo Akademi
FastigheterKulturKulturbärande verksamhet

Välkommen att uppleva Ett Hem och Observatoriet virtuellt i Digimuseet

I våras öppnade museet Ett Hem i Digimuseet och under hösten var det Observatoriets tur att öppna dörrarna för virtuella rundvandringar. I de digitala utställningarna kan man uppleva Ett Hem och Observatoriet i form av vyer i 360 grader och lära sig mer om konstverken och föremålen i Ett Hems samlingar samt om Observatoriets arkitektur och historia.

Museet Ett Hem öppnade för virtuella besök i Digimuseet den 29 maj 2022, för att uppmärksamma dess 90 år som museum. Ett Hem är stängt för publik i år på grund av det närbelägna rivnings- och byggarbetet i kvarteret Stjärnan.

– Tack vare lanseringen i Digimuseet kunde vi öppna museet virtuellt och fira jubileet i digital form, trots att det under det här året inte är möjligt att göra fysiska besök i museet på Biskopsgatan, säger museiamanuens Maria Solin.

Ett Hem är konsul Alfred och konsulinnan Hélène Jacobssons hem-museum. Museet öppnades för allmänheten den 29 maj 1932 i parets hem på Tavastgatan 30 i Åbo. Verksamheten fortsatte fram till krigsutbrottet år 1939. Den ursprungliga byggnaden revs år 1955. Sedan år 1965 har museet varit verksamt i den nuvarande byggnaden, ett gult och stämningsfullt trähus på Biskopsgatan.

I Digimuseet kan man bekanta sig med både konsulparet och inredningen i det borgerliga hemmet från sekelskiftet 1900 samt läsa mera om utvalda konstverk och föremål i samlingarna. Innehållet finns på svenska, finska och engelska.

Avsikten är att de virtuella och de fysiska besöken på sikt ska komplettera varandra. Ett besök i Digimuseet kan vara värdefullt såväl för den som inte fysiskt befinner sig i Åbo, som för den som planerar ett besök i staden. Digimuseet kan även ge mervärde efter ett museibesök, för den som vill återuppleva stämningen eller kolla upp detaljer. Det är avgiftsfritt att på egen hand göra ett virtuellt besök i de digitala utställningarna.

Observatoriet öppnade virtuellt på hösten

Många som promenerar runt på Vårdberget i Åbo blir nyfikna på Observatoriet. Tack vare att byggnaden sedan 1 oktober finns i Digimuseet är det möjligt att virtuellt bekanta sig med konstskatter ur stiftelsens konstsamling och stiftelsens verksamhet.

Observatoriet som är ritat av Carl Ludvig Engel stod klart 1819, men tiden som observatorium blev kort. Observatoriet klarade Åbo brand 1827 med endast obetydliga skador. Då Akademien efter branden flyttades till Helsingfors följde den astronomiska utrustningen med och installerades i det nya observatoriet som stod klart 1834. Åbo sjöfartsskola, sedermera Åbo navigationsskola, fungerade i byggnaden i 130 år. Därefter verkade Åbo Sjöfartsmuseum och senare Åbo konstmuseum tillfälligt i byggnaden. Stiftelsen för Åbo Akademi köpte Observatoriet av Åbo stad 2007, och sedan 2008 har stiftelsens kansli funnits i byggnaden.

Milsvid utsikt

Den ljusa och vackert dekorerade Kupolsalen på tredje våningen brukar leda till förtjusta utrop under fysiska besök, och även digitalt är den utsmyckade salen en upplevelse.

I Digimuseet kan besökaren dessutom klättra upp i spiraltrappan i Kupol- salen och ta sig ända upp i tornet för att njuta av den vidsträckta utsikten över Vårdbergsparken.

Idag kröns Observatoriets torn av en kopparboll dekorerad med förgyllda stjärnor, men under åren 1866–1939 då Åbo navigationsskola verkade i byggnaden, fanns en tidkula uppe i tornet. En tidkula är en äldre typ av tidgivare som hissas upp i en mast och faller ned vid en viss tidpunkt, som en signal för sjöfarare. Tidkulan i Observatoriet hissades upp i masten med ett rep varje dag kl. 11.55 och släpptes ner kl. 12.00. Sjömännen på fartygen i hamnen kunde ställa skeppsuren enligt tidssignalen, och den användes även för att ställa stadens klockor.

Besökarna i Digimuseet får kika in i Meridianrummet som i dag fungerar som skattmästarens arbetsrum. Ursprungligen var väggarna och taken i meridianrummen genomskurna av smala öppningar för meridianinstrumenten, som användes för att bestämma himlakropparnas positioner. Minnet som idag återstår från den tiden är en hylla för instrument.

– Stiftelsen för Åbo Akademi äger många kulturhistoriskt värdefulla fastigheter i Åbo. Att vårda byggnadsarvet och göra byggnaderna tillgängliga för allmänheten är en del av stiftelsens kulturbärande syfte. Lanseringen av först Ett Hem och sedan Observatoriet i Digimuseet är ett sätt att förverkliga detta, då det blir möjligt för vem som helst, var som helst att när som helst göra ett virtuellt besök i de vackra byggnaderna, säger Lasse Svens, skattmästare på Stiftelsen för Åbo Akademi.

Det samhälleliga företaget Yhteinen Perintö Oy ansvarar för verksamheten vid Digimuseo.fi. Ägare till företaget är FMA Creations Oy, som administreras av Finlands museiförbund, samt John Nurminens stiftelse.

Lyfter fram konstskatterna

Museiamanuens Maria Solin höll i trådarna för lanseringen av Ett Hem i Digimuseet. Här berättar hon om hur den virtuella rundvandringen skapades.

Hur jobbade ni med materialet för Ett Hem till Digimuseet?

– Vi började med att planera hur rundvandringen skulle vara strukturerad. Själva fotograferandet för den digitala vyn gick snabbt, men att samla informationen och göra det användarvänligt tog en längre tid. I varje rum lyfts ett eller flera föremål eller konstverk upp som ”hotspots”, där besökaren kan läsa mer om det. I de enskilda rumstexterna kan man läsa mer om det Jacobssonska hemmet.

Hur valde ni ut vilka konstverk och föremål som skulle lyftas fram?

– Vi bestämde oss för att lyfta fram de huvudsakliga konstskatterna från museets samling, vilket var ganska naturligt. Genom erfarenhet vet man vilka föremål som mest intresserar besökare. I den digitala vyn var det dock en utmaning att fundera ut vilka föremål som speciellt väcker intresse och fäster besökarens uppmärksamhet, då den fysiska och digitala miljön frambringar olika intryck.

Vilka kommentarer har ni fått från besökare?

– Feedbacken har varit positiv och många har varit imponerade av 360-rundvandringen. Jag vill dock poängtera att den digitala vyn inte är här för att ersätta fysiska museibesök, utan främst för att komplettera. Tanken är att den digitala vyn ska fungera som ett tillägg för fysiska besök, men just nu då museet är stängt är det trevligt att kunna erbjuda virtuella besök i museet.

Text: Heidi Furu
Foto: Linda Svarfvar