Textilkonservering i Ett Hem - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Museer

Textilkonservering i Ett Hem

I museet Ett Hem inleddes 2019 en omfattande golvrenovering. Bjälklaget och alla golv i museibyggnaden skulle förnyas. Att renovera en museal fastighet är tidskrävande och många olika sorters specialkunnande från bland annat konservatorer och museipersonal behövs. Museet öppnade igen för besökare sommaren 2020.

Innan golvrenoveringen i museet Ett Hem på Biskopsgatan kunde inledas måste hela museet tömmas och samlingarna skyddas, packas in och flyttas till ett tillfälligt lagringsutrymme.

Eftersom textiler är porösa finns det mycket ytor för skadliga partiklar att fästa sig vid, speciellt för mögeldamm och mögellukt som rör sig i luften och lätt fastnar på olika ytor. Mikrober växer inte lika lätt på textilier eftersom den fuktighet som krävs för tillväxt ofta saknas. Mikrober kan aktiveras om förhållandena för den utsatta textilen eller föremålet av någon anledning skulle förändras och bli mer gynnsam för mikroberna. Av den anledningen är det viktigt att alla textiler och alla föremål som fanns i fastigheten rengjordes noggrant.

Textilkonservatorerna Taina Leppilahti och Henna Koskinen från företaget Arvotekstiilipalvelu Tupulatäkki Oy inledde projektet i januari 2019.  I Ett hems textilsamlingar ingår bl.a. broderade kuddar, ryor, mattor och borddukar.

Textilkonservatorer Henna Koskinen och Taina Leppilahti packar ner textilierna i museet Ett Hem.
Bild: Tupulatäkki Oy

Det första steget i textilkonserveringen var en ytlig rengöring av textilierna, som dammsögs med ett textilmunstycke, varefter de packades ner i lådor. Alla textilier fotograferades och deras skick bedömdes enligt skalan stabilt eller instabilt. Om textilen var i stabilt skick kunde den återbördas till museet som utställningsföremål efter rengöringen, medan instabila textilier krävde mer konserveringsarbete innan de kunde ställas ut igen. Konservatorerna använde skyddsutrustning som en säkerhetsåtgärd, eftersom strålsvamp hade upptäckts i museibyggnaden.

Andra skedet av textilkonserveringen fortsatte i företaget Arvotekstiilipalvelu Tupulatäkkis arbetsrum i Ekenäs. Där dammsögs textilierna en gång till, denna gång i ett rum med undertryck och med ett mindre munstycke för att komma åt alla sömmar och veck. Efter det vädrades alla textilier i minst två dygn, vissa upp till sex dygn. Efteråt tvättades de textilier som kunde tvättas. Efter rengöringen gjordes vid behov ytterligare konserveringsarbete, som förstärkning av hål.

En innerdyna hade förstörts av malar, och ersattes av en ny gjord av bomullstyg och polyestervadd. På bilderna syns dynan före och efter konserveringen.
Bilder: Tupulatäkki Oy

Heltäckningsmattan i konsulinnan Hélène Jacobssons rum var i behov av konservering. Det fanns hål i mattan som har förstärkts med linnetyg.  Mattan, som härstammar från 1800-talet, består av sju delar som var fastsydda i varandra för hand. Delarna behövdes tas isär för att underlätta tvättningen.

Projektarbetare Anne Hänninen rengör en av heltäckningsmattans delar.
Bild: Tupulatäkki Oy

Följande museitextilier i Ett Hem rengjordes av textilkonservatorerna:

  • 57 stycken större rullbara textilier så som mattor, borddukar, gardiner (alla gardiner i museet är inte museitextilier) och ryor.
  • 16 stycken mindre rullbara textilier, så som mindre borddukar.
  • 28 stycken dynor.
  • 19 stycken mindre dukar.
  • 15 stycken övriga textilier, så som lampskärmar och morgontofflor.
  • Heltäckningsmattan i Hélène Jacobssons rum.

Läs också När Ett Hem renoveras och Konstkonservering i Ett Hem.