Bidrag och understödKulturKulturbärande verksamhetPressmeddelandenxArtikel-1

Stipendier och coronastöd till bildkonstnärer i Åbo

HENNA AHO: A Footnote on Authorship, 2021

Henna Aho: A Footnote on Authorship, 2021

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar mer än 400 fonder ur vilka medel årligen utbetalas i form av stipendier och understöd riktade till vetenskaplig forskning, utbildning, konst och kultur.

Konstföreningen i Åbo r.f. – Turun Taideyhdistys ry, som förvaltas av Åbo konstmuseum, delar årligen ut stipendier till professionella bildkonstnärer i Åbo. Våren 2021 beviljades 13 konstnärer bidrag för sammanlagt 47 000 euro.

Ur Ellen och Magnus Dahlströms testamentsfond, som förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi, beviljades 10 000 euro till konstnär Henna Aho (f. 1977). Aho är känd som en modig målare, som i sin konst fokuserar på materialet och dess identitet, ursprung, påverkan och energi. Hennes verk kommer att visas i Forum Box och Åbo konsthall år 2022.

Med anledning av den utdragna coronasituationen delade Konstföreningen även ut stöd till konstnärer vars arbetsmöjligheter har minskat eller vars inkomster har hotats på grund av coronakrisen. Ur Ellen och Magnus Dahlströms fond utdelades ett coronastöd på 2 000 euro till tio bildkonstnärer: Shareef Abou Askar, Juha Allan Ekholm, Selma Haro, Lotta-Lucia Laine, Lotta Leka, Jone Mutka, Mikko Paakkola, Anna Saijonkivi, Anni Tahkola och Sebastian Ziegler.

Utöver de ansökta bidragen beviljades också bildkonstnär Antti Jussila ett stipendium om 12 000 euro ur Henry Lönnfors testamentsfond. Fonden förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi och består även av en konstnärsateljé i jugendhuset Albatross vid Puolalaparken. Åbo konstförening utsåg Jussila till den stipendiat som får verka i Henry Lönnfors ateljé åren 2021–2023.

Konstföreningen i Åbo r.f. – Turun Taideyhdistys ry grundades år 1891 för att främja utövandet av och förståelsen för konst i Egentliga Finland, samt för att upprätthålla konstsamlingen. Sedan 1904 har Åbo konstmuseum axlat det här ansvaret. Konstmuseet byggdes av bröderna Ernst och Magnus Dahlström, som också var med och grundade Stiftelsen för Åbo Akademi år 1917. Bröderna Dahlström donerade sedermera Konstföreningens museiverksamhet till Åbo stad.