StipendierxArtikel-1

Stipendiefördelning ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond år 2020

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett stort antal stipendiefonder ur vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande och forskare vid universitet. En av dessa stipendiefonder är Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond. Stipendiekriterierna bestäms av de reglementen som uppgjorts på basis av donatorernas önskemål.

Stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond kan sökas av studerande vid Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten och Yrkeshögskolan Novia, utbildningsprogrammet för lantbruksnäringarna. Endast sökande med svenska som modersmål kan beaktas.

Årligen beviljas ca 70 studerande från Helsingfors Universitet och Yrkeshögskolan Novia stipendier ur denna fond och stipendiesumman brukar variera mellan 1000 € och 5000 €.

År 2020 utdelas totalt 192 682,50 euro till 73 stipendiater varav 27 är från Helsingfors universitet och 46 från Yrkeshögskolan Novia. Den planerade utbetalningsdagen är den 15.6.2020.

Läs mer på Åbo Akademis webb. 

Stort grattis till alla stipendiemottagare!