Stiftelsen för Åbo Akademi utsåg Stefan Wallin till styrelseordförande och grundade placeringsutskott   - Stiftelsen för Åbo Akademi
Pressmeddelanden

Stiftelsen för Åbo Akademi utsåg Stefan Wallin till styrelseordförande och grundade placeringsutskott  

Vid Stiftelsens för Åbo Akademi konstituerande styrelsemöte den 25 januari 2023 valdes politices magister Stefan Wallin till ordförande och Master of Arts Emilie Gardberg till vice ordförande för år 2023. Övriga styrelsemedlemmar är ekonomie magister Niina Bergring, filosofie magister Martina Harms-Aalto, diplomekonom Jan Holmberg, advokat Ulf-Henrik Kull och politices magister Michael Smirnoff.   

Styrelsen beslöt även att instifta ett rådgivande placeringsutskott. Placeringsutskottet deltar i beredningen av stiftelsens placeringsstrategi, som årligen uppdateras och fastställs av stiftelsens styrelse. Placeringsutskottet består av fyra medlemmar, varav två är stiftelsens styrelsemedlemmar och två är utomstående medlemmar med gedigen och mångsidig erfarenhet av placeringsverksamhet. Placeringsutskottet sammankommer enligt behov, men minst fyra gånger per år. Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar en förmögenhet på cirka 800 miljoner euro varav ca 60 procent är aktier, 30 procent är fastigheter och 10 procent är ränteinstrument.  

För år 2023 valdes stiftelsens ordförande Stefan Wallin och ekonomie magister Niina Bergring till stiftelsens representanter i placeringsutskottet och diplomingenjör Peter Karlsson och ekonomie magister Johannes Schulman till externa medlemmar. Bergring och Schulman har gedigen erfarenhet av finansmarknaden och Karlsson är expert på fastighetsförvaltning.  

Tilläggsinformation:  
Styrelseordförande Stefan Wallin 
Tfn: 040 839 1661 
Epost: stefan.erik.wallin@gmail.com