Stiftelsen för Åbo Akademi deltar i Glöggrundan - Stiftelsen för Åbo Akademi
Pressmeddelanden

Stiftelsen för Åbo Akademi deltar i Glöggrundan

Observatoriet deltar i Earth Hour!

Stiftelsen för Åbo Akademi deltar i årets Glöggrunda i Åbo torsdag 30 november. Stiftelsen har ett tält på Domkyrkotorget där glögg, specialhalarmärken och annat material finns att få.

Det är första gången Stiftelsen för Åbo Akademi deltar i Glöggrundan. På plats i stiftelsens tält kommer att finnas åtminstone styrelseordförande Stefan Wallin, styrelsemedlem Michael Smirnoff och skattmästare Lasse Svens.

– Glöggrundan i Åbo har blivit Svenskfinlands största studentevenemang där tusentals studenter från när och fjärran samlas för att nätverka och ha roligt. Stiftelsen för Åbo Akademi vill vara aktivt med i studenternas vardag. Det är vi varje dag via våra fastigheter på campus och det är vi genom att vara med när studenterna möts för Glöggrundan, säger Wallin.

Wallin lovar att både han och Smirnoff kommer att följa etiketten för dagen och vara iklädda sina röda Statsvetenskapliga Klubben-halare från studietiden i slutet av 1980-talet.

– Vi är positivt överraskade att vi fortfarande ryms i halarna. Men det gäller också att ha tjocka, varma kläder under så vi får se hur mycket sömmarna knakar sedan, säger Wallin och Smirnoff.

I närheten av Domkyrkotorget, på Porthansgatan, bygger Stiftelsen som bäst det nya komplexet Astra, som blir klart i slutet av 2025. Tanken är att Stiftelsen då flyttar sitt kontor från Observatoriet på Vårdberget till Astra.

– Att flytta ner till hjärtat av Åbo Akademis campus är också en klar markering från Stiftelsens sida att vi vi vill finnas där våra samarbetspartners, alltså ÅA:s forskning och undervisning samt studenterna finns, säger Svens.

Glöggrundan ordnas av Merkantila klubben r.f. vid Åbo Akademi. Evenemanget växer år för år och lockar studerande från hela Svenskfinland. I fjol deltog ca 5000 studenter i Glöggrundan.