Stiftelsen för Åbo Akademi beviljar 398 000 euro i doktorandstipendier för år 2021 - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Forskarstipendier

Stiftelsen för Åbo Akademi beviljar 398 000 euro i doktorandstipendier för år 2021

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar stipendiefonder ur vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande och forskare vid Åbo Akademi. Stipendiekriterierna bestäms av respektive fonds reglemente i enlighet med donatorernas önskemål.

Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse har på sitt novembermöte beviljat doktorandstipendier för år 2021 till 15 personer vid Åbo Akademi. Totalt beviljades 140 stipendiemånader á 2 000 euro.

Stiftelsen för Åbo Akademi beviljar stipendier ur följande fonder för år 2021:

H.W. Donner
96 000 euro för 48 stipendiemånader. Totalt fem stipendiater.
Donnernämnden inkom med förslag på stipendiater till stiftelsens styrelse.

Julius Polins förfäders minnesfond
114 000 euro för 57 stipendiemånader. Totalt sex stipendiater.
Polin-direktionen inkom med förslag på stipendiater till stiftelsens styrelse.

Dagmar och Ferdinand Jacobssons fond
70 000 euro för 35 stipendiemånader. Totalt fyra stipendiater.
Stipendiekommittén för beredning av ekonomutbildningens stipendier vid Åbo Akademi inkom med förslag över stipendiater till stiftelsens styrelse.

Utöver de ovannämnda har dekan för Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi beviljat tio sökande 59 stipendiemånader för totalt 118 000 euro ur Fabian Klingendahls fond. Stipendiekommittén för beredning av ekonomutbildningens stipendier vid Åbo Akademi inkom med utdelningsförslaget. Fonden ägs och förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Stort grattis till alla stipendiemottagare!