Stiftelsen för Åbo Akademi arbetar för hållbarhet - Stiftelsen för Åbo Akademi
Pressmeddelanden

Stiftelsen för Åbo Akademi arbetar för hållbarhet

Samhällsansvar har varit en av hörnstenarna för Stiftelsens för Åbo Akademi verksamhet ända sedan grundandet. Stiftelser är inte förbundna att rapportera om sitt hållbarhetsarbete, men Stiftelsen för Åbo Akademi har beslutat att från och med år 2022 årligen rapportera om det.

Stiftelsens beaktar hållbarhet i all sin verksamhet, såväl när det gäller fastigheter, forskning, museiverksamhet som placeringar. För att mäta och utvärdera hållbarhet utnyttjar stiftelsen beprövade och pålitliga verktyg samt certifieringssystem, såsom FN:s globala hållbarhetsmål, ESG-principer (miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning) och Ekokompassen.

— Samhällsansvar har i över hundra år varit en av hörnstenarna i vår verksamhet. Donatorerna litade på att vi skulle använda dessa medel ansvarsfullt. Hållbarhet är en del av vår vardag, säger Lasse Svens, skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi.

Stiftelsen har valt att uppmärksamma fyra av FN:s hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) i sitt arbete: god utbildning för alla, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen samt att bekämpa klimatförändringarna.

— Vi stödjer utbildning och forskning vid Åbo Akademi. Ett exempel på att vår finansiering har betydelse på lång sikt är understöden för Östersjöforskningen vid Åbo Akademi. Ett annat exempel är vår satsning under år 2022 som gjorde det möjligt att anställa 25 doktorander för fyra år, berättar Svens.

Stiftelsens för Åbo Akademi mål är att vara kolneutral i sin verksamhet.

— Tack vare en framgångsrik, modern och hållbar stiftelse- och portföljförvaltning är vi en vägvisare inom stiftelsevärlden och en attraktiv förvaltare för donatorer, summerar Svens.

Vi utvecklar hela tiden hållbarhetsrapporteringen och vår målsättning är att synliggöra hållbarhetsarbetet i hela organisationen och i våra olika verksamheter.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Tilläggsinformation:
Lasse Svens, skattmästare vid Stiftelsen för Åbo Akademi
lasse.svens@stiftelsenabo.fi
Telnr. 050 056 2945