Spetsenheter inom forskning 2024–2028 vid Åbo Akademi – ansökningsomgången öppnad - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
ForskningForskningsfinansieringSpetsforskning

Spetsenheter inom forskning 2024–2028 vid Åbo Akademi – ansökningsomgången öppnad

Med stöd av Stiftelsen för Åbo Akademi genomför Åbo Akademi en ansökningsomgång för att utse spetsenheter inom forskning för perioden 2024–2028. Det är femte gången som ÅA utser spetsenheter i syftet att stärka forskningsmiljöerna och förbättra konkurrenskraften om extern finansiering. All information om ansökningsomgången hittas på ÅA:s externa webb under Forska hos oss/Spetsforskning.

Prorektor för forskning Reko Leino är ansvarig för ansökningsomgången. Han gör tolkningar ifall det uppstår oklarheter gällande ansökningskriterierna och kommer att utse de nya spetsenheterna. Till sin hjälp har han ett planeringsteam.

Stiftelsens riktade medel till toppforskningen ger oss möjlighet att fortsätta den här fina satsningen. Forskarsamfundet har beaktats i planeringen av ansökningsomgången. En åsikt som beaktats är att fortsättningsvis inte göra en tydlig koppling mellan spetsenhetssatsningen och ÅA:s uttalade forskningsprofiler. Till den här ansökningsomgången kan alla söka. Vi betonar excellens i alla dess former och färger. Hoppas vi får in många fina ansökningar!

Forskningsdirektör Ruth Illman är Stiftelsens representant i planeringsteamet. Hon ser nya nyanser i den här femte ansökningsomgången samtidigt som man vill slå vakt om det som redan fungerar.

Under 2022 gjorde Stiftelsen en bred utredning av spetsenhetsprogrammet. Då ÅA:s forskare var nöjda med den nuvarande ansökningsprocessen har vi endast gjort små anpassningar. Exempelvis tar vi in fler utvärderare i första utvärderingsomgången för att möta utmaningen med att jämföra ansökningar från väldigt olika forskningsområden.

Direktör för forskningsservice Mats Lindfelt hoppas de ansökande enheterna i viss mån känner igen sig från andra ansökningsprocesser men att det inte är för belastande att delta med en ansökan.

Vi har i planeringen försökt anpassa oss till särskilt Finlands Akademis kriterier för ansökan. Samtidigt är det vår egen process så vi har skurit bort krav som vi inte anser tillför ett mervärde för oss. För att möjliggöra ansökningar även från yngre forskare har vi gjort en justering gällande kravet på forskningsteamets uppsättning och även beaktat yngre forskare i hur meriterna bedöms.

Kvalitetskoordinator Ole Karlsson ser fram emot en spännande ansökningsomgång och hoppas att instruktionerna är tydliga och att forskarsamfundet anser att kraven och kriterierna är rättvisa.

10 av 12 externa utvärderare är redan anlitade. Att lyckas få externa forskare att ställa upp har ofta varit en pulshöjare men så här långt ser det bra ut. I själva utvärderingen har vi gått ner från fem kriterier 2018 till tre i den här omgången. Det här gör att forskningsplanens kvalitet och genomslagskraft får större vikt i bedömningen. Det här är i linje med Agreement on Reforming Research Assessment, ett europeiskt policypapper som godkändes mitt i vår planering av ansökningsomgången.


Vid frågor, vänligen kontakta:

E-postaddress: CoE@abo.fi