Sigyns reparationsarbete fortsätter – nu återvänder hon till Aura å - Stiftelsen för Åbo Akademi
Kulturbärande verksamhet

Sigyns reparationsarbete fortsätter – nu återvänder hon till Aura å

Sigyn

En av Åbos stoltheter och Finlands första museifartyg, Sigyn, har reparerats sedan år 2018 på båtvarvet i Runsala. Nu inleds nästa fas av renoveringsarbetet när den sista träbarken i världen som gått i oceanfart återvänder till Aura å.

Sigyn byggdes 1887 i Göteborg och köptes till Åbo 1939. Trots att man alltid tagit väl hand om Sigyn har åren lämnat sina spår. För att kunna bevara henne åt efterkommande generationer inledde man år 2018 en omfattande renovering. En betydande del av fartygets rigg, spant och bordläggning måste bytas ut.
Nu fortsätter renoveringen av museifartyget i Aura å. Uppriggning kommer att ske i augusti 2020 på Sigyns egentliga plats vid Varvstorget. Fartyget öppnar för publik sommaren 2021.

Åbo stad och Stiftelsen för Åbo Akademi är huvudfinansiärer för det omfattande renoveringsprojektet.

Sigyn ägs av Stiftelsen för museifartyget Sigyn, en stiftelse som grundats av staden och Stiftelsen för Åbo Akademi. Åren 1939-1994 ägdes hon av Stiftelsen för Åbo Akademi via Sjöhistoriska museet (senare Sjöhistoriska institutet) vid Åbo Akademi.

Sigyn detaljbild