Sibeliusmuseum - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Sibeliusmuseum

Sibeliusmuseum är Finlands mångsidigaste musikmuseum som verkar i Woldemar Baeckmans museibyggnad, en av de mest originella modernistiska skapelserna från 1960-talet. Av museets ca 2000 instrument är ett urval traditionella instrument och konstmusikinstrument från olika håll i världen utställda. Sibelius livsverk har tilldelats ett eget utrymme. Under våren och hösten bjuder museets egna onsdagskonserter på musikaliska upplevelser i olika genrer. I museets arkiv finns förutom Jean Sibelius-samlingen också en omfattande samling av annat musikrelaterat material, bl.a. noter, fotografier och inspelningar. Sibeliusmuseum är intressant både för experter och för vänner av musik. Den enkla och strama, men samtidigt spännande formgivningen lockar arkitekturintresserade besökare från hela världen. Museet är också upptaget på listan över byggnader som bör bevaras på grund av sitt kulturhistoriska värde.

Den nuvarande museibyggnaden invigdes år 1968 och har ritats av arkitekt Woldemar Baeckman, som också har ritat många andra av Åbo Akademis nyare byggnader. Den ursprungliga inredningen har planerats av inredningsarkitekt Carin Bryggman och de tillägg som gjordes vid grundreparationen år 2002 har planerats av inredningsarkitekt Assi Sandelin.

Museets väggytor utgörs av glas och råbetong, i vilken gjutspåren lämnats synliga. Flera harmoniska detaljer luckrar upp den strama allmänna linjen, såsom huvudfasadens ornamentala fönsterramar i betong och balustraderna i sten. Byggnaden är i två våningar med bottenplan sänkt under marknivån. I övre våningen ligger själva musei- och konsertsalen, där taket uppbärs av fyra pelare som trattformigt utvidgas uppåt. Resten av den övre våningen utgörs av tre längor som omgärdar en atriumgård i mitten av byggnaden. I den nedre våningen ligger museets s.k. orgelsal samt undervisnings- och arkivutrymmen.

Läs mer om Sibeliusmuseum här.