Seminariekurs blev startskottet för företag - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Forskningsfinansiering

Seminariekurs blev startskottet för företag

Hösten 2019 deltog Camilla Mattjus, bosatt i Vasa, i seminariekursen Business Essentials for Scientists som finansieras av Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut. Kursen erbjuds för doktorander och forskare vid Åbo Akademi i samarbete med Åbo universitet och syftet är att förbättra doktorandernas förståelse för entreprenörskap, företagande, startup-företag samt hur och när det lönar sig att kommersialisera universitetsforskning. Mattjus arbetade som forskningsassistent vid Åbo Akademi när hon fick information om att kursen erbjuds och var direkt intresserad av att delta.

Mattjus arbetar som sjukskötare vid Vasa Centralsjukhus. Hon har hela livet vetat att hon vill göra nytta för andra människor i sitt arbete, så en karriär inom vårdbranschen föll sig naturligt. Hon är magister i Global Health Care från Arcada och är som bäst i slutskedet av sina studier för sin andra magisterexamen, denna gång i vårdvetenskap vid Åbo Akademi.

Jag är väldigt intresserad av hur man med hjälp av teknologi kan utveckla vården.

Som biämne studerar Mattjus välfärdsteknologi, vilket hon har haft nytta av med tanke på företaget som hon har grundat. –Jag är väldigt intresserad av hur man med hjälp av teknologi kan utveckla vården. Därför har jag startat ett företag som utvecklar en mjukvara som ska användas inom hälsobranschen.

Företagsidé som ökar patientsäkerheten

Mattjus deltog i seminariekursen under hösten 2019 och säger att hon har haft stor nytta av den. – Jag blev väldigt tagen av kursen. Jag är intresserad av företagande, men det mesta var nytt för mig eftersom jag tidigare fokuserat mest på hälsobranschen. Dessutom är lokalen vid Spark Up-centret där kursen hölls otroligt inspirerande.

Kursen leddes av flera olika föreläsare och hade även besök av specialister inom specifika områden. Kursdeltagarna fick exempelvis träffa en representant från Business Finland som informerade om vilka stöd man kan söka och på vilka kriterier stöden beviljas.
– Det var värdefullt att få ställa sina frågor direkt till representanter från de olika institutionerna.

Mattjus berättar att kursen var speciellt givande för henne eftersom hon hade haft sin företagsidé i över ett år när hon deltog, vilket betydde att hon hade en konkret plan hon kunde arbeta vidare med. Kursen Business Essentials for Scientists blev på sätt och vis startskottet för Mattjus att grunda sitt eget företag. –Vi gick igenom hur man gör en affärsplan och affärsmodellanalyser, diskuterade när det lönar sig att söka patent och övade på att presentera vår affärsidé för varandra. Det var mycket nyttigt.

Jag blev väldigt tagen av kursen. Jag är intresserad av företagande, men det mesta var nytt för mig eftersom jag tidigare fokuserat mest på hälsobranschen.

Mattjus grundade i februari 2020 företaget COMPALL som utvecklar en mjukvara som ökar och upprätthåller kompetensen hos sjukvårdspersonal för att öka patientsäkerheten. Som bäst håller Mattjus tillsammans med sina företagspartners (Johnny Backlund, David Björklund, Simon Långsjö och Matias Risikko) på med att utveckla en demo som förhoppningsvis är klar i början av hösten 2020. Sedan blir pitching aktuellt för att hitta investerare, som också är teman som behandlades under kursen. – De talade om så kallad hiss-pitchning, dvs. man ska kunna sälja in sin idé och varför någon ska investera i den på ett så enkelt sätt att man kan göra det under den korta tid man står i en hiss med någon.

Forskningsinstitutet stöder innovationer

Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut främjar vetenskaplig forskning genom strategiska satsningar som har potential att nå framgång både nationellt och internationellt. Ett av Åbo Akademis och Forskningsinstitutets mål är att stöda forskare och forskningsprojekt att tillämpa kunskap och forskningsresultat så att maximalt många i samhället gynnas utifrån den nya kunskapen.

Ett av Forskningsinstitutets tyngdpunktsområden är innovation. Därför stöder institutet olika initiativ och projekt för kommersialisering av innovationer, bland annat idétävlingen “Innovation Catalyst”, ÅA:s deltagande i SLUSH och SHIFT och seminariekursen Business Essentials for Scientists.

De tre bästa sakerna med kursen var enligt Mattjus:

1. Att lära sig göra en affärsplan, och förstå vad man måste tänka igenom innan man startar ett företag.

2. Information om finansiering: för vad och av vem kan man söka finansiering samt tips på hur man skriver ansökningar.

3. Speed dating med personer som startat egna företag som delade med sig av sina egna erfarenheter och tips på vad man ska och inte ska göra.

Den totala finansieringen som riktas till Åbo Akademi via Forskningsinstitutet är ca 3 miljoner euro per år. Stiftelsen för Åbo Akademi forskningsinstitut har årligen understött seminariekursen Business Essentials for Scientists med ca 100 000 euro mellan åren 2011-2019Du kan läsa mer om Forskningsinstitutets verksamhet här.