Forskningsinstitutet

Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut, som grundades av Stiftelsens för Åbo Akademi delegation den 12 juni 1972, har som ändamål att stöda vetenskaplig forskning och i första hand forskning som utförs av forskare med anknytning till Åbo Akademi.

Verksamheten grundar sig på ett flertal donationer. Forskningsinstitutet befrämjar vetenskaplig forskning vid Åbo Akademi genom strategiska forskningssatsningar och forskarstipendier. För tillfället är den totala finansieringen som riktas till Åbo Akademi via Forskningsinstitutet ca 3,5 miljoner euro, varav bidraget till de fyra s.k. interna spetsenheterna utgör 1,5 miljoner euro.

Institutet förvaltas av en styrelse som för tillfället har åtta medlemmar för perioden 2016-2019. Styrelsens ordförande är VD Lilian Wikström (Karolinska Institutet Innovations Ab, Sverige) och de andra medlemmarna är rektor Mikko Hupa (Åbo Akademi), professor Meri Larjavaara (franska språket, Åbo Akademi), vicerektor Niklas Sandler (Åbo Akademi), Stiftelsens för Åbo Akademi skattmästare Lasse Svens, vicerektor Riitta Pyykkö (ryska språket, Åbo universitet), professor Åsa von Schoultz (statsvetenskap, Helsingfors universitet) och biskop Björn Vikström (Borgå Stift).

Som institutets koordinator och styrelsens sekreterare fungerar Linda Annunen.