Forskningsinstitutet

Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut, som grundades av Stiftelsens för Åbo Akademi delegation den 12 juni 1972, har som ändamål att stöda vetenskaplig forskning och i första hand forskning som utförs av forskare med anknytning till Åbo Akademi.

Verksamheten grundar sig på ett flertal donationer. Forskningsinstitutet befrämjar vetenskaplig forskning vid Åbo Akademi genom strategiska forskningssatsningar och forskarstipendier. För tillfället är den totala finansieringen som riktas till Åbo Akademi via Forskningsinstitutet ca 3,5 miljoner euro, varav bidraget till de fyra s.k. interna spetsenheterna utgör 1,5 miljoner euro.

Institutet förvaltas av en styrelse som för tillfället har nio medlemmar för perioden 1.1.2020-31.12.2022.  Styrelsens ordförande är VD Lilian Wikström, (Karolinska Institutet Innovations Ab. De andra medlemmarna är professor Åsa von Schoultz (statsvetenskap, Helsingfors universitet), skattmästare Lasse Svens (Stiftelsen för Åbo Akademi), VD, docent Tuomas Martikainen (Migrationsinstitutet), programchef, TM Heidi Juslin-Sandin (Röda Korset), FD, TD, docent Ruth Illman (föreståndare för Donnerska institutet). De av Åbo Akademi utsedda medlemmarna för perioden 1.1.2020-31.12.2022 är rektor Moira von Wright (Åbo Akademi), vicerektor för forskning, Stefan Willför (Åbo Akademi), professor Bengt Kristensson Uggla (Amos Anderssonska professuren i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi).

Som institutets koordinator och styrelsens sekreterare fungerar FD Linda Annunen.

Läs mera ur Forskningsinstitutets stadgar.

Forskningsinstitutet betonar i sina satsningar institutets tyngdpunktsområden: excellens, innovation och hållbarhet.
Mer om tyngdpunktsområdena kan du läsa här.

Camilla Mattjus, deltagare på seminariekursen Business Essentials for Scientists
Forskningsinstitutet

Seminariekurs blev startskottet för företag

Hösten 2019 deltog Camilla Mattjus, bosatt i Vasa, i seminariekursen Business Essentials for Scientists som finansieras av Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut. Kursen erbjuds för…
Forskning

Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut delar ut 360 000 € till vetenskaplig forsning

Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut främjar vetenskaplig forskning vid Åbo Akademi genom strategiska forskningssatsningar och forskarstipendier som har potential att nå framgång både nationellt och…
Forskningsinstitutet
Stora och strategiska satsningar går via Forskningsinstitutet