Övriga samlingar - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Övriga samlingar

De sjöhistoriska samlingarna är deponerade hos Forum Marinum i Åbo där det sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi fungerar. Mynt- och medaljsamlingen är deponerad hos Egentliga Finlands landskapsmuseum sedan år 1987.

Geologisk-mineralogiska samlingarna handhas av ämnet geologi och mineralogi vid Åbo Akademi. De biologiska samlingarna är deponerade vid Turun yliopistos växt- och djurmuseum.