Namnge nybygget på Åbo Akademis campus - Stiftelsen för Åbo Akademi
Fastigheter

Namnge nybygget på Åbo Akademis campus

Preliminär skiss på nybygget i kvarteret Stjärnan. Bild: Sigge Arkkitehdit.
Preliminär skiss på nybygget i kvarteret Stjärnan. Bild: Sigge Arkkitehdit Oy.

Stiftelsen för Åbo Akademi låter uppföra en ny fastighet centralt i Åbo Akademis campus i Åbo. Den nya fastigheten kommer att ersätta byggnaden Gadolinia, Porthansgatan 3–5.

Byggnationen inleddes under hösten 2022 med att riva den gamla fastigheten. Byggstart för den nya fastigheten är senast sommaren 2023, och byggnaden planeras stå klar i början av år 2025.

Byggnaden på 10 200 kvadratmeter blir en del av helheten kvarteret Stjärnan, som utöver nybygget består av Åbo Akademis bibliotek Boktornet på Domkyrkogatan 2–4 och Handelshögskolan på Henriksgatan 7. Kvartersnamnet Stjärnan härstammar från Carl Ludvig Engels stadsplan för Åbo stad.

Nybyggets huvudsakliga användare blir universitetsservice och fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik vid Åbo Akademi. Byggnaden blir en samlingsplats för framför allt akademins studerande och personal men ska även fungera som ett vardagsrum i gamla Åbo.

Rivningslovet gäller den sex våningar höga så kallade laboratoriebyggnaden. Kafédelen i Gadolinia och terrassen utanför ska bevaras enligt Åbo museicentrals önskemål. Den gamla kafédelen kommer att integreras i den nya fastigheten och även i fortsättningen användas som kafé eller restaurang.

Huvudplanerare för nybygget är Pekka Mäki vid Sigge Arkkitehdit Oy. Hållbarhet beaktas genom hela byggnadsprocessen och byggprojektet strävar efter ett RTS-certifikat på fyra stjärnor. Det är ett finländskt miljöcertifieringssystem som tar hänsyn till förhållandena i Finland då man beaktar miljöaspekter. Under bygget minimeras kolavtrycket och leverantörerna ska förbinda sig till kolneutrala planer. Certifikatet är utvecklat av Rakennustieto.

Namntävlingen pågår 15.2-15.3.2023

Målet med den öppna namntävlingen är att hitta ett namn som avspeglar ett modernt och internationellt campus. Namnet på den nya byggnaden bör fungera på svenska, finska och engelska och lämpa sig för byggnadens användning.

Det vinnande namnet väljs av en jury bestående av representanter från Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi, Åbo Akademis Studentkår och externa representanter. Bland alla som lämnat in namnförslag och angett sina kontaktuppgifter lottar vi ut en Jopo-cykel.

Tävlingen pågår 15.2-15.3.2023. Du kan lämna in ditt namnförslag via den här länken: https://forms.office.com/e/E1FtmvquDE.

Preliminär skiss på nybygget i kvarteret Stjärnan. Bild: Sigge Arkkitehdit.
Preliminär skiss på nybygget i kvarteret Stjärnan. Bild: Sigge Arkkitehdit Oy.

För mer information:

Helena Nylund
Kommunikatör vid Stiftelsen för Åbo Akademi
Tfn: 0400514136
helena.nylund@stiftelsenabo.fi

Thurid Eriksson
Kommunikationschef vid Åbo Akademi
Tfn: 0400534430
thurid.eriksson@abo.fi