Ledningens assistent - Stiftelsen för Åbo Akademi
Lediga tjänster

Ledningens assistent

Stiftelsen för Åbo Akademi söker nu en ledningens assistent från den 1.2.2024 eller enligt överenskommelse. Befattningen är placerad i Åbo.

Arbetsuppgifter och kompetens 
Arbetet som ledningens assistent innebär att svara för administrativt stöd till skattmästaren och ledningen i det dagliga arbetet. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att samordna möten och sköta mötesrutiner, producera presentationsmaterial, sköta rese- och kalenderbokningar samt att arrangera tillställningar och evenemang. Ytterligare deltar ledningens assistent i olika projekt och stöder arbetet där det behövs inom stiftelsens allmänna förvaltning. Ledningens assistent rapporterar till skattmästaren. 

Som ledningens assistent ser vi att du har en hög grad av integritet och känner dig bekväm med att arbeta självständigt och periodvis även i högt tempo, vilket kräver att du är välorganiserad och har bra kommunikations- och samarbetsfärdigheter. Du ser till att ärenden framskrider i önskad tidtabell och har en viktig roll i att kommunikationen löper internt och externt. Du kan jobba från ett övergripande perspektiv och avgöra vad som ska prioriteras samt har förmåga att ställa om snabbt då planerna ändras. 

Eftersom stiftelsens interna språk är svenska behöver du ha utmärkta färdigheter i att kommunicera på svenska, dessutom förväntas förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på finska och engelska. Du har en för uppgiften lämplig utbildning, goda IT-kunskaper och tidigare arbetserfarenhet av liknande arbetsuppgifter. 

Vi erbjuder
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjligheter att själv bygga upp ändamålsenliga rutiner och arbetssätt tillsammans med motiverade och engagerade kollegor. Vi värderar vår personals välmående genom att erbjuda mångsidiga förmåner och bl.a. flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Befattningen är ett tillsvidare anställningsförhållande på heltid. Vid nyanställning tillämpas prövotid.

Lön
Stiftelsen för Åbo Akademi tillämpar individuell lönesättning beroende på sökandes meriter och arbetserfarenhet. Sökande ombeds vänligen uppge sina löneanspråk i ansökan.

Ansökan
Lämna in din ansökan senast 30.11.2023. Till ansökan bifogas CV och ansökningsbrev. Länken till ansökningsformuläret finns nedan.

De sökande som bedöms som starkast utgående från ansökningarna kallas till intervju i Åbo. Vi kan kontakta potentiella sökanden redan under ansökningstiden.

Information
Mera information om befattningen ges av personalchef Linda Sjöholm, e-post linda.sjoholm@stiftelsenabo.fi eller tfn 040 5171838.

Stiftelsen för Åbo Akademi har i över 100 år skapat framtid genom att understöda vetenskaplig forskning, akademisk utbildning och kultur på svenska i Finland. Vår viktigaste uppgift är att understöda Åbo Akademi. I vår verksamhet ingår även att upprätthålla och finansiera institut, museer och inrättningar inom forskning och kultur samt upprätthålla eller deponera bok-, konst- och vetenskapliga samlingar. Vi äger, förvaltar, hyr ut och utvecklar fastigheter, byggnader och lägenheter som främjar vårt ändamål. Vår verksamhet genomsyras av samhällsansvar, öppenhet, kvalitet och hållbarhet. Vår personal omfattar ca 30 personer som huvudsakligen arbetar i Åbo.

Lämna in din ansökan