Konstverk ur stiftelsens samlingar lånas ut till utställning i Kuopio - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
KulturKulturbärande verksamhetMuseerÖvriga samlingar

Konstverk ur stiftelsens samlingar lånas ut till utställning i Kuopio

Venny Soldan-Brofelt, Kvarnbacke

Stiftelsen för Åbo Akademi lånar ut fyra konstverk till Finländska konststiftelsers utställning på Kuopio konstmuseum. Utställningen Bilden av en människa presenterar sällan skådade verk ur de privata konststiftelsernas samlingar.

De verk som lånas ut till Kuopio är Berndt Lindholms Gångstig i skogen som ingår i stiftelsens konstsamling, medan Museet Ett Hem lånar ut Venny Soldan-Brofelts Kvarnbacke, Elin Danielson-Gambogis porträtt av Walborg Jacobsson-Eager och Akseli Gallen-Kallelas Mujkspejaren.  

Utställningen på Kuopio konstmuseum öppnas lördagen den 4 december 2021. Bilden av en människa granskar konstnärernas skildringar av människan i den inhemska bildkonsten från 1860-talet till vår tid, från Ferdinand von Wright till Elina Brotherus. Utställningen Bilden av en människa genomförs i samarbete med Finländska konststiftelser rf.

Människor har alltid skildrats i bildkonsten. De perspektiv som olika tiders människobeskrivningar ger berättar om hur samhället och tankesättet har förändrats och hur konsten har utvecklats. Utställningen erbjuder en möjlighet att begrunda de gällande uppfattningarna om människan som en samhällsmedlem samt individens förhållande till sig själv, andra människor och livsmiljön.

Bekanta dig med utställningen (på finska)

Utställningen Bilden av en människa visas 4.12.2021–8.5.2022.

Finländska konststiftelser rf:s tio medlemmar

Medlemmar i Finländska konststiftelser rf är Alfred Kordelins stiftelse, Fortums Konststiftelse, Gösta Serlachius konststiftelse, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, OP Gruppens Konststiftelse, Stiftelsen Pro Artibus, Konststiftelsen Merita, UPM-Kymmenes Kulturstiftelse, Stiftelsen för Åbo Akademi och Lönnströms konstmuseum. I utställningen ingår nästan 70 konstverk ur de privata konststiftelsernas samlingar. Finländska konststiftelser rf har som syfte att främja och öka konstkännedomen och arbeta för konsten som hobby samt främja den konsthistoriska forskningen.