Jobba hos oss

Stiftelsen för Åbo Akademi som arbetsplats

Stiftelsen för Åbo Akademi har i över 100 år skapat framtid genom att understöda vetenskaplig forskning, akademisk utbildning och kultur på svenska i Finland. Stiftelsen är en vägvisare inom god förvaltning och arbetar transparent. Vår viktigaste uppgift är att understöda Åbo Akademi.

Stiftelsen är en kulturbevarande och framtidsskapande aktör där hållbarhet genomsyrar hela verksamheten. Stiftelsen upprätthåller byggnader av kulturhistoriskt värde och stöder kulturbärande verksamhet för framtida generationer. Stiftelsen bedriver professionell och långsiktig kapitalförvaltning och tillämpar ESG-kriterier i bedömningen av placeringsobjekt.

Stiftelsen understöder vetenskaplig forskning också via våra vetenskapliga institut, Donnerska institutet och Forskningsinstitutet. Stiftelsens museer Sibeliusmuseum, museet Ett hem och konstnärshemmet Casa Haartman bildar en unik och mångsidig museal helhet, 3 museer, som är öppen för allmänheten.

Stiftelsen för Åbo Akademi har ca 30 anställda. För oss är det viktigt att medarbetarna trivs, möts med respekt och känner stolthet över sitt arbete. Stiftelsens verksamhet präglas av våra värderingar samhällsansvar, kompetens, kommunikation och öppenhet.

Vi på stiftelsen

Vi på stiftelsen: Joakim Alander

Joakim Alander arbetar som bibliotekarie vid Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning. På fritiden är chansen stor att du hittar Joakim med ett fiskespö,…
Ellen-Söderlund-personalintervju
Vi på stiftelsen

Vi på stiftelsen: Ellen Söderlund

Ellen Söderlund är ett välbekant ansikte för många av Stiftelsens för Åbo Akademi hyresgäster. I sitt arbete som fastighetskoordinator i en studiestad som Åbo kan…
Anna Engberg_i_Sibeliusmuseum
Vi på stiftelsen

Vi på stiftelsen: Anna Engberg

Anna Engberg är en verklig mångsysslare vid Sibeliusmuseum på Biskopsgatan i Åbo. Hon kan det mesta om det mesta när det kommer till verksamheten i…