Jobba hos oss

Stiftelsen för Åbo Akademi som arbetsplats

Stiftelsen för Åbo Akademi har i över 100 år skapat framtid genom att understöda vetenskaplig forskning, akademisk utbildning och kultur på svenska i Finland. Stiftelsen är en vägvisare inom god förvaltning och arbetar transparent. Vår viktigaste uppgift är att understöda Åbo Akademi.

Stiftelsen är en kulturbevarande och framtidsskapande aktör där hållbarhet genomsyrar hela verksamheten. Stiftelsen upprätthåller byggnader av kulturhistoriskt värde och stöder kulturbärande verksamhet för framtida generationer. Stiftelsen bedriver professionell och långsiktig kapitalförvaltning och tillämpar ESG-kriterier i bedömningen av placeringsobjekt.

Stiftelsen understöder vetenskaplig forskning också via Donnerska institutet. Stiftelsens museer Sibeliusmuseum, museet Ett hem och konstnärshemmet Casa Haartman bildar en unik och mångsidig museal helhet, 3 museer, som är öppen för allmänheten.

Stiftelsen för Åbo Akademi har ca 30 anställda. För oss är det viktigt att medarbetarna trivs, möts med respekt och känner stolthet över sitt arbete. Stiftelsens verksamhet präglas av våra värderingar samhällsansvar, kompetens, kommunikation och öppenhet.

Tyvärr har vi inga lediga tjänster för tillfället, men du får gärna skicka in en öppen ansökan.

ÖPPEN ANSÖKAN. 

Vi på stiftelsen

Vi på stiftelsen: Maria Jansén

Maria Jansén har arbetat för Stiftelsen för Åbo Akademi sedan 2017 och i konstnärshemmet Casa Haartman i Nådendal i snart tio år. Casa Haartman donerades…
Vi på stiftelsen

Vi på stiftelsen: Daniel Raukunen

Portföljförvaltningen är en av hörnstenarna i Stiftelsens för Åbo Akademi verksamhet för att kunna uppfylla stiftelsens syfte: att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi…
Eva Perälä, Skattmästarens sekreterare vid Stiftelsen för Åbo Akademi
Vi på stiftelsen

Vi på stiftelsen: Eva Perälä

När man besöker vårt kontor i Observatoriet blir man oftast mött av Eva som hälsar alla välkomna med ett leende och gärna berättar om både…
Nina Hultholm är HR-specialist vid Stiftelsen för Åbo Akademi
Vi på stiftelsen
Vi på stiftelsen: Nina Hultholm
Vi på stiftelsen
Vi på stiftelsen: Joakim Alander
Ellen-Söderlund-personalintervju
Vi på stiftelsen
Vi på stiftelsen: Ellen Söderlund