Jobba hos oss - Stiftelsen för Åbo Akademi

Jobba hos oss

Stiftelsen för Åbo Akademi som arbetsplats

Stiftelsen för Åbo Akademi har i över 100 år skapat framtid genom att understöda vetenskaplig forskning, akademisk utbildning och kultur på svenska i Finland. Vi strävar efter att vara en vägvisare inom god förvaltning och arbetar transparent. Vår viktigaste uppgift är att understöda Åbo Akademi.

Stiftelsen är en kulturbevarande och framtidsskapande aktör där hållbarhet genomsyrar hela verksamheten. Vi upprätthåller byggnader av kulturhistoriskt värde och stöder kulturbärande verksamhet för framtida generationer. Stiftelsen bedriver professionell och långsiktig kapitalförvaltning och tillämpar ESG-kriterier i bedömningen av placeringsobjekt.

Stiftelsen understöder vetenskaplig forskning genom att förvalta stipendiefonder, understöda spetsforskning och upprätthålla Donnerska institutet. Stiftelsens museer Sibeliusmuseum, museet Ett Hem och konstnärshemmet Casa Haartman bildar en unik och mångsidig museal helhet som är öppen för allmänheten.

Stiftelsen för Åbo Akademi har ca 30 anställda. För oss är det viktigt att medarbetarna trivs, möts med respekt och känner stolthet över sitt arbete. Stiftelsens verksamhet präglas av värderingarna samhällsansvar, kvalitet, hållbarhet och öppenhet.

Se våra lediga jobb här


Stiftelsens för Åbo Akademi GDPR-register