Jobba hos oss

Stiftelsen för Åbo Akademi som arbetsplats

Stiftelsen för Åbo Akademi har i över 100 år skapat framtid genom att understöda vetenskaplig forskning, akademisk utbildning och kultur på svenska i Finland. Vi strävar efter att vara en vägvisare inom god förvaltning och arbetar transparent. Vår viktigaste uppgift är att understöda Åbo Akademi.

Stiftelsen är en kulturbevarande och framtidsskapande aktör där hållbarhet genomsyrar hela verksamheten. Vi upprätthåller byggnader av kulturhistoriskt värde och stöder kulturbärande verksamhet för framtida generationer. Stiftelsen bedriver professionell och långsiktig kapitalförvaltning och tillämpar ESG-kriterier i bedömningen av placeringsobjekt.

Stiftelsen understöder vetenskaplig forskning genom att förvalta stipendiefonder, understöda spetsforskning och upprätthålla Donnerska institutet. Stiftelsens museer Sibeliusmuseum, museet Ett hem och konstnärshemmet Casa Haartman bildar en unik och mångsidig museal helhet, 3 museer, som är öppen för allmänheten.

Stiftelsen för Åbo Akademi har ca 30 anställda. För oss är det viktigt att medarbetarna trivs, möts med respekt och känner stolthet över sitt arbete. Stiftelsens verksamhet präglas av värderingarna samhällsansvar, kvalitet, hållbarhet och öppenhet.

Du kan även skicka in en öppen ansökan.
ÖPPEN ANSÖKAN. 

Stiftelsens controller Elina Latvakangas får åka skottkärra
Vi på stiftelsen

Vi på stiftelsen: Elina Latvakangas

Elina Latvakangas har arbetat som controller vid stiftelsen sedan sommaren 2010. Stiftelsen äger många fastigheter runt om i Åbo, och Elina ansvarar över fastigheternas ekonomiärenden,…
Intendent Unna Toropainen lutar sig mot Sibeliusmuseums vägg.
Vi på stiftelsen

Vi på stiftelsen: Unna Toropainen

Vid Sibeliusmuseum har intendent Unna Toropainen många järn i elden trots att museet på grund av de rådande coronarestriktionerna är stängt för allmänheten. Takremonten är…
Mathias Hellberg, controller
Vi på stiftelsen

Vi på stiftelsen: Mathias Hellberg

När vi kollegor på stiftelsen har frågor som rör ekonomi, bokföring och informationssäkerhet vänds blickarna mot controller Mathias Hellberg, som alltid tar sig tiden att…
Vi på stiftelsen
Vi på stiftelsen: Maria Jansén
Vi på stiftelsen
Vi på stiftelsen: Daniel Raukunen
Eva Perälä, Skattmästarens sekreterare vid Stiftelsen för Åbo Akademi
Vi på stiftelsen
Vi på stiftelsen: Eva Perälä
Nina Hultholm är HR-specialist vid Stiftelsen för Åbo Akademi
Vi på stiftelsen
Vi på stiftelsen: Nina Hultholm
Vi på stiftelsen
Vi på stiftelsen: Joakim Alander
Ellen-Söderlund-personalintervju
Vi på stiftelsen
Vi på stiftelsen: Ellen Söderlund