Föreläsning om kön, makt och skillnad – om genushistoria och (ingångar till) museer - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
KulturMuseer

Föreläsning om kön, makt och skillnad – om genushistoria och (ingångar till) museer

Hur kan olika slag av normer synliggöras i museer där hem förevisas? Under föreläsningen Kön, makt och skillnad – om genushistoria och museer som arrangerades 22.9.2020 diskuterades hur makt och skillnad kan kopplas till familjebildning, olika slag av rumslighet och rörlighet, och till föremål, inredning och kläder. Utgångspunkten ligger i tolkningar av det privata, det offentliga och det moderna samt av det nationella och transnationella. Föreläsare är akademilektor Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi.

Föreläsningen är en del av ett samarbetsprojekt mellan museet Ett hem och Teresia och Rafael Lönnströms hemmuseum.  Projektet finansieras med bidrag från Museiverket för utveckling av museernas kompetens.

Här kan du se hela föreläsningen.