Evenemanget Aboagora: Fire glöder snart – Anmäl dig senast 11.8 - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Donnerska institutet

Evenemanget Aboagora: Fire glöder snart – Anmäl dig senast 11.8

Det tioåriga konst- och vetenskapsevenemanget Aboagora handskas med elden i augusti. Till evenemangets huvudartister hör författaren Rosa Liksom och sångerskan och låtskrivaren Astrid Swan.

Aboagora: Fire sammanför forskare, konstnärer och publik kring det sprakande temat eld då det tre dagar långa symposiet ordnas i Sibeliusmuseum och som online-evenemang den 18–20 augusti 2021. 

Eldtemat är en fortsättning på den femåriga temahelheten Five Rings (jord, vatten, eld, vind och tomhet) som inleddes år 2019. Temat har sin utgångspunkt i den japanska filosofen Miyamoto Musashis verk The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645). Symposiet granskar eldens mångtydiga natur bland annat  ur kulturforskningens, naturvetenskapernas, litteraturens, bildkonstens, musikens och den performativa konstens perspektiv. Elden är ett oberäkneligt element som förstör naturen men också skapar nytt. Samtidigt ger den värme i hemmen, är ett viktigt arbetsredskap och ett bildligt uttryck för känslor, från kärlek till ursinne.

Sångaren Lubena Nova och pianisten Ville Vihko under Aboagora 2020. Foto: Pekko Vasantola.

I år ordnas evenemanget för andra gången i hybridform. Deltagande är möjligt antingen på plats i Sibeliusmuseum på Biskopsgatan i Åbo eller på distans. Enligt de nuvarande coronarestriktionerna kan 50 personer delta på plats i Sibeliusmuseum med säkra avstånd.

Deltagarna meddelas om eventuella förändringar på grund av coronaviruspandemin före evenemanget.

Öppna föreläsningar och framträdanden

Aboagora är ett årligen återkommande internationellt vetenskaps- och konstevenemang. Programmet består av Agora-evenemang som är öppna för allmänheten och därtill olika programpunkter som sammanför konstens och vetenskapernas arbetssätt och synvinklar.

Årets huvudtalare, eller agorister, är fem till antalet. Den 18 augusti talar den Finlandiapris-belönade författaren och konstnären Rosa Liksom om förändringarna i det mänskliga förhållandet till naturen och författarens roll i den pågående miljökrisen.

Senare på kvällen uppträder sångerskan, låtskrivaren, forskaren och författaren Astrid Swan tillsammans med ledaren för forskningscentret SELMA, professorn i allmän litteratur Hanna Meretoja (Åbo universitet). Astrid Swan framför ny musik från albumet D/other som släpps i höst. Därtill diskuterar Swan och Meretoja i lägereldens anda om den osäkerhet som väcks i samband med sjukdom, moderskap, böcker och forskarkarriär.

Torsdagen den 19 augusti uppträder konstnären, aktivisten och konstnärliga ledaren för NuLawLab -enheten i Boston, Jules Rochielle Sievert (Northeastern University School of Law), som via distansuppkoppling talar om kreativa sätt att kombinera juridik, konst och samhällsengagemang.

Den sista Agora-föreläsningen ges från Australien fredagen den 20 augusti. David Bowman (University of Tasmania), ledande professor i eldens geografi (pyrogeography), samtalar om hur eld formar världen och påverkar människoarten.

Forskaren, författaren och redaktören Mia Rönkä under Aboagora 2020. Foto: Pekko Vasantola.

Andra framträdanden granskar eldtemat bland annat genom Åbo brand, Islands vulkaner, europeiska spårvagnar och esoterism. Under symposiet visas också ett animationsverk som skapats i samarbete mellan cellbiologen Cecilia Sahlgren och animationskonstnären Antonia Ringbom. Vi får också höra hur elden sammanför ingenjörer och keramiker i deras arbete.

Det första Aboagora-symposiet ordnades år 2011 då Åbo utnämnts till europeisk kulturhuvudstad. Åbo firar nu tioårsjubileet av kulturhuvudstadsåret och Aboagora: Fire förverkligas som en del av jubileumsårets program.

Aboagora: Fire 18–20.8.2021, Sibeliusmuseum (Biskopsgatan 17, Åbo)

Inträdesavgiften är 20 €, för studerande och doktorander är inträdet 10 €. Se hela programmet och registrera dig här: https://aboagora.fi/programme/

Aboagora förverkligas som ett samarbete mellan ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Evenemanget finansieras av Kone-stiftelsen och Svenska kulturfonden samt i år även av William Thurings stiftelse. Som finansiella garanter för evenemanget fungerar Åbo universitet, Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi.