Bidrag och understödKulturKulturbärande verksamhetxArtikel-1

De flyttade barnteaterscenen utomhus

By 5 juli, 2021 No Comments
Anders Grönroos, kreativ chef och producent på Barnens Estrad

Tack vare bidrag från Stiftelsen för Åbo Akademi har Barnens Estrad kunnat göra en skol- och dagisturné med 44 teaterföreställningar utomhus runtom i Svenskfinland. Idéen om uteteater föddes för att nå barnen också under pandemin och kunna ge dem en guldkant i den annorlunda skol- och dagisvardagen.

En uteteater för barn med premiär i februari ­– det låter inte som ett projekt i finländska förhållanden. Men det är precis vad det är. Projektet Barnens uteteater som fått 39 000 euro stöd ur Fonden till Hedvigs Minne vid Stiftelsen för Åbo Akademi visar ett ypperligt exempel på coronakreativitet. Sedan februari har Barnens Estrad turnerat med tre utomhusföreställningar, och projektet pågår till september. Projektet bevisar att den som vill ge barnen en guldkant i skol- och dagisvardagen kan lyckas med det, även mitt under en pandemi.

– Huvudsaken är att vi har kunnat spela hela det här året, vilket nästan ingen annan kunnat göra, säger Anders Grönroos, som är kreativ chef och producent på Barnens Estrad.

Idéen om att spela teater utomhus året runt föddes i slutet av senaste sommar.

 Vi märkte att pandemin inte kommer att gå över så fort som många hoppades och insåg att vi måste hitta på något nytt för att alls kunna jobba. Vanligtvis brukar vi göra väldigt många skol- och dagisturnéer, men eftersom inga utomstående var välkomna in till skolor och dagisar behövde vi hitta på andra sätt att nå barnen.

Barnens Estrad ställde snabbt om verksamheten.

Två skådespelare i en lastbil som gjorts om till en teaterscen, och framför dem en publik som består av barn iklädda röda reflexvästarute på gården

Barnens Estrad har turnerat i Svenskfinland bland annat med föreställningen Majas nya vän. Alla föreställningar har spelats ute på dagis- och skolgårdar. Foto: Barnens Estrad.

 Jag köpte några tält att ha som scen och tälttak för publiken. Under våren har vi också turnerat med en scenbil.

Under hösten turnerade Barnens Estrad i skolor främst i finska Finland, inom ett projekt huvudsakligen finansierat av Svenska Nu.

 Jag insåg att den finlandssvenska barnpubliken riskerade att helt gå miste om teater. Institutionsteatrarna är inte så snabba att hitta på något nytt, de är ganska trygga i sin tillvaro.

Grönroos medger att det varit många utmaningar på vägen. Den största utmaningen var som alltid finansieringen.

 Tack vare understödet från Stiftelsen för Åbo Akademi och några andra stiftelser har vi kunnat genomföra turnén i stor skala.

– Det är alldeles fantastiskt att kunna erbjuda våra trevliga föreställningar till låga priser. Totalt 65 föreställningar har gjorts med hjälp av bidragen vi fått.

Det är inte bara konceptet med att spela teater utomhus året runt som är nytt, även det ekonomiska upplägget skiljer sig från tidigare turnéer.

 Vanligtvis då vi gör skolturnéer är vi tvungna att vara trefyra gånger dyrare än institutionsteatrarna. De lever till 70 procent på offentliga bidrag och vi har inga sådana, vilket påverkar priserna.

Det ekonomiska stödet från SÅA och övriga stiftelser har inneburit att Barnens Estrads föreställningar haft ungefär samma prisnivå som institutionsteatrarnas föreställningar.

– Det är alldeles fantastiskt att kunna erbjuda våra trevliga föreställningar till låga priser. Totalt 65 föreställningar har gjorts med hjälp av bidragen vi fått. Samma kriterier har gällt för alla, vi ska kunna sälja billigt så att skolor och dagisar kan köpa in billigt.

Responsen har varit väldigt positiv.

 För det första har skolor och dagisar varit tacksamma över att vi alls kunnat erbjuda något i de här tiderna, och då vi spelat föreställningarna har publiken tyckt mycket om dem. Både barnen och de vuxna har förstått att det här är något alldeles extra.

Uteteater nytt koncept för Barnens Estrad 

Barnens Estrad har turnerat med tre pjäser i Svenskfinland inom projektet Barnens uteteater: Kejsarens nya kläder, Apan Anders & komparkompisen samt pjäsen Majas nya vän som är skriven enkom för uteteaterkonceptet. Totalt 65 föreställningar visas för finlandssvenska skolor och dagisar, 44 av dem har finansierats av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Stiftelsen för Åbo Akademi beviljade som största finansiär ett understöd på 39.000 euro för projektet Barnens uteteater ur Fonden till Hedvigs Minne. Även Svenska folkskolans vänner, Martha och Albin Löfgrens Kulturfond och Konstsamfundet stödde projektet.

Barnens Estrad drivs av föreningen Estrad Evenemang r.f.

Personalen består av tre skådespelare som jobbar i medeltal 7080 procent, en producent på halvtid samt en producent och kreativ chef på heltid.

Läs mer om Barnens Estrad här.

Improvisation och ösregn

Årstiderna har förstås varit en utmaning för uteteatern. Att spela utomhus kräver ett annat koncept.

 Vi har förenklat, förenklat och förenklat. Inomhus kan man bestämma över ljuset och ljudet. Men utomhus får man improvisera mycket och ha ganska enkla ramar. Vi förstod genast att man inte kan ha 45 minuters föreställningar ute. Dessutom önskade skolorna att vi skulle spela för mindre publikgrupper och ge flera föreställningar om dagen, för att undvika att blanda årskurserna.

Korta föreställningar på cirka 20 minuter gör att ingen hinner bli kall i februarikylan och mycket interaktivitet har visat sig fungera bra ute på skol- och dagisgårdar.

 Barnen rör på sig, sjunger och svarar på frågor. Pjäserna vi spelar utomhus blir en blandning av show och föreställning. Skådespelarna får förstås jobba mycket mera för att få upp stämningen och få med hela barngruppen då man spelar ute i regn och blåst.

Tekniken har det överraskande nog inte varit några utmaningar med, varken i sträng kyla eller ösregn.

– Då vi spelar för dagisar och skolor når vi alla barn. Om man tänker demokratiskt är skol- och dagisturnéerna oerhört betydelsefulla.

Anders Grönroos lyfter fram hur värdefulla skol- och dagisturnéer är.

 Då vi spelar för dagisar och skolor når vi alla barn. Till våra öppna föreställningar däremot kommer de barn som har aktiva föräldrar, de barn som också annars får ta del av mycket kultur. Det är trevliga föreställningar, men om man tänker lite mer demokratiskt är skol- och dagisturnéerna oerhört betydelsefulla.

I september tar det aktuella projektet med Barnens uteteater slut.

 Jag har på känn att vi kommer att fortsätta göra skolturnéer utomhus även om coronasituationen förbättras. Det här är ett koncept som fungerar bra, både för oss och för skolorna.

Grönroos kommer även att jobba för fortsatt finansiering för upplägget där subventionerade föreställningar säljs till skolor och dagisar.

– Konceptet har fått väldigt positivt mottagande av både publik och finansiärer.

Visste du det här om Fonden till Hedvigs Minne?

Fonden till Hedvigs Minne ägs och förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi. Föreningen Hedvigs Minne rf. donerade Axel och Hedvig Haartmans konstnärshem, den omfattande konstsamlingen samt placeringsportföljen till Stiftelsen för Åbo Akademi år 2017.

Fondens syfte är att vårda och upprätthålla makarna Axel och Hedvig Haartmans konstnärshem på Luostarinkatu 3 i Nådendal samt deras konst- och övriga samlingar, och därtill att befrämja skapande vetenskapligt forskningsarbete och skapande konstnärligt arbete i Finland.

En del av medlen lediganslås via Åbo Akademi, och en del delas ut av Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse på basen av inkomna ansökningar.

Axel Haartman (18771969) var en mångsidig kulturaktör: konstnär, skribent, konstkritiker, illustratör, reklamtecknare, konsthandlare och konstmuseichef. Hedvig Haartman f. Stolpe (18741967) var husets värdinna och deltog i parets aktiva sällskapsliv.