Övriga samlingar-arkiv - Stiftelsen för Åbo Akademi sr