Ansök om forskarstipendium för år 2021 - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Forskarstipendier

Ansök om forskarstipendium för år 2021

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar stipendiefonder ur vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande och forskare vid Åbo Akademi. Stipendiekriterierna bestäms av respektive fonds reglemente i enlighet med donatorernas önskemål.

Doktorandstipendier kan sökas av doktorander som är inskrivna och närvaroanmälda vid Åbo Akademi vid ansökningstidens utgång. Doktorandstipendierna är avsedda för forskning på heltid.

Månatliga doktorandstipendier lediganslås ur följande fonder:

  • H.W. Donners fond
  • Julius Polins förfäders minnesfond
  • Dagmar och Ferdinand Jacobssons fond
  • Fabian Klingendahls fond

Du ansöker om forskarstipendium genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett.
Den elektroniska ansökningsblanketten bör vara ifylld och inskickad senast måndagen den 21 september 2020. Forskningsplanen laddas upp som en separat pdf-fil.

Beslut om beviljade stipendium meddelas uppskattningsvis i mitten av november. Utdelningen sker via Åbo Akademi.

Läs mer om ansökningskriterierna och hur du ansöker om stipendium på Åbo Akademis webb.