StipendierxArtikel-1

500 stipendier till studerande och forskare vid Åbo Akademi

Stiftelsen för Åbo Akademi och Åbo Akademi förvaltar ett stort antal stipendiefonder ur vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande och forskare vid Åbo Akademi. Våren 2020 utdelas 500 stipendier till studerande och forskare vid Åbo Akademi. Det totala värdet av stipendierna från fonderna som förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi uppgår till 403 778 euro. Stipendiefondernas totala summor som delas ut beror på stipendiefondernas avkastning, och varierar därför från år till år. Utbetalningen av stipendierna äger rum den 15 juni 2020.

De olika stipendiekategorierna för studerande är allmänna stipendier, fakultetsstipendier, specialstipendier och stipendier för studerande vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Utöver dessa utdelas stipendier till doktorander, forskare och anställda.

Ni kan läsa mer om stipendiebeslutet på Åbo Akademis webbsida.

Stort grattis till alla stipendiemottagare!