Stipendier

Stipendiemedlen ur de av stiftelsen förvaltade stipendiefonderna samt övriga anslag för stipendier utdelas till största delen via andra organisationer, i huvudsak via Åbo Akademi.

Mera information finns i Åbo Akademis stipendieguide för studerande 

och för ÅA-doktorander, -forskare och –anställda.

Utöver dessa delar Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse ut årligen vissa stipendier.

Stiftelsens styrelse och skattmästaren kan på ansökan bevilja understöd och verksamhetsbidrag till ändamål som faller inom ramen för stiftelsens syfte. Ansökan är fritt formulerad innehållande en kostnadskalkyl och finansieringsplan. Undertecknad ansökan sänds per post eller e-post till stiftelsens kansli.

Namnen på dem som beviljats bidrag och understöd offentliggörs i och med att styrelsen eller skattmästaren fattat beslut om beviljandet. Namnen publiceras på stiftelsens hemsida och i årsberättelsen.

Styrelsemöten är fastslagna 25-26.8, 6.10, 10.11 och 8.12.2020.