Stiftelsen för Åbo Akademi delade ut 15,8 miljoner euro i stöd till utbildning, forskning och kultur år 2021 - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
ÅA-stödBidrag och understödMedelsanvändningPressmeddelanden

Stiftelsen för Åbo Akademi delade ut 15,8 miljoner euro i stöd till utbildning, forskning och kultur år 2021

PRESSMEDDELANDE 10.3.2022

Stiftelsen för Åbo Akademi delar årligen ut 15–20 miljoner euro i form av pris, understöd, stipendier och bidrag. År 2021 uppgick stödet till 15,8 miljoner euro. Till stiftelsens syfte hör att stödja vetenskap men även konst och finlandssvensk kultur. Av det utdelade understödet riktas majoriteten till Åbo Akademi. År 2021 uppgick detta stöd till 13,6 miljoner euro. Det sammanlagda stödet till kultur var 2,2 miljoner euro. Här ingår kostnaderna för drivandet och upprätthållandet av stiftelsens tre museer Sibeliusmuseum, museet Ett Hem och konstnärshemmet Casa Haartman (totalt 1,1miljoner euro) och kostnaderna för Åbo Svenska Teaters utrymmen (0,4 miljoner euro). Stiftelsens administrativa kostnader samt kostnader för fastighetsförvaltning uppgick till 2,5 miljoner euro. 

Stiftelsens tre museer var stängda en del av året men kunde erbjuda besökare lite längre sommaröppethållningstider. Efter att ha varit stängt hela år 2020 kunde konstnärshemmet Casa Haartman i Nådendal öppna till sommaren, medan Museet Ett Hem var öppet på sommaren och hösten. Sibeliusmuseum lockade besökare med en utställning om Ruisrock-festivalen medan den populära Sibbe Live! -konsertserien välkomnade publik i salen. Samtliga museer gjorde ett omfattande arbete med att digitalisera material ur samlingarna. Till stiftelsens glädje finns materialet nu tillgängligt för allmänheten i den nationella söktjänsten Finna.

Placeringsportföljen avkastade 19,1 procent år 2021. Särskilt i oroligare tider är det av yttersta vikt att ha stabil ekonomi: 

– Stiftelsens portföljallokering är nu den som vi satte som målsättning 2015. Ca 60 % i aktier, 30 % i fastigheter och 10 % i räntor. Som en följd av detta och den starka utvecklingen på börsen har marknadsvärdet på stiftelsens placeringsportfölj stigit från 457 till 807 miljoner euro. Utöver det har vi betydande orealiserade värdeförändringar i aktieportföljen som en buffert för sämre tider. Detta har krävt målmedvetenhet och starkt engagemang från personalen och också styrelsen som har fattat de grundläggande besluten. Med tanke på vårt uppdrag att långsiktigt stödja Åbo Akademi är vi nu väl förberedda även för sämre tider och har kapacitet att bidra till väl motiverade extra insatser för att stödja akademin i utvecklingen av sin verksamhet, berättar stiftelsens skattmästare Lasse Svens.


Stiftelsens för Åbo Akademi elektroniska årsberättelse finns att läsa på årsberättelse.stiftelsenabo.fi

Tilläggsuppgifter: 

Skattmästare Lasse Svens
lasse.svens@stiftelsenabo.fi 
Tfn 050 056 2945