Spetsforskning

Stiftelsen för Åbo Akademi understöder Åbo Akademi med ett årligt bidrag på 10-15 miljoner euro. Vetenskaplig forskning understöds genom forskarstipendier som delas ut av vårt forskningsinstitut samt via stödet till Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning.

År 2018 fyllde Åbo Akademi 100 år och som jubileumsgåva donerade vi 15 miljoner euro till ÅA, pengar som är öronmärkta för spetsforskning och som ska delas ut till framstående forskargrupper under åren 2019-2028.

Kimmo Grönlund
Spetsforskning

Mål: demokratisera framtidens demokrati

Under de drygt hundra år som gått sedan den allmänna rösträtten infördes har det demokratiska systemet knappt förnyats. Det vill professor Kimmo Grönlund och hans…
Spetsforskning

Fyra forskningsenheter valdes till nya spetsenheter vid ÅA

Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut utsåg på sitt styrelsemöte den 25 januari fyra nya spetsenheter vid Åbo Akademi. Forskningsenheterna får ett årligt anslag på 250…
Spetsforskning

Målet är att styra celler i tid och rum

Det ser ut som en papperslapp med vita prickar, men i varje vit prick kan man odla celler. Syftet är att hitta material som kan…
Spetsforskning

Grönare produkter, grönare processer

Ett av spetsforskningsprojekten vid Åbo Akademi handlar om hur skogens biomassa kan förädlas i framtiden. Molekyler från trämassa ger värdefulla komponenter till ett grönare råmaterial,…
Spetsforskning

Vad bygger
vaccinmotståndet på?

Omfattande forskningsprojekt utreder finländarnas attityder till vaccin
ÅA-stöd

Jubileumsgåvan som stärker Åbo Akademi

2018 fyllde Åbo Akademi 100 år och som gåva till hundraåringen donerade Stiftelsen för Åbo Akademi sammanlagt femton miljoner euro för perioden 2019-2028 till spetsforskning.…