Spetsforskning - Stiftelsen för Åbo Akademi

Spetsforskning

Stiftelsen för Åbo Akademi understöder Åbo Akademi med ett årligt bidrag på 10-15 miljoner euro. Vetenskaplig forskning understöds bland annat genom forskarstipendier som delas ut i ett nära samarbete med Åbo Akademi samt via stödet till Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning.

År 2018 fyllde Åbo Akademi 100 år och som jubileumsgåva donerade vi 15 miljoner euro till ÅA, pengar som är öronmärkta för spetsforskning och som ska delas ut till framstående forskargrupper under åren 2019-2028.

Spetsforskningsenheter vid Åbo Akademi

Stiftelsen finansierar fyra forskningsgrupper vid Åbo Akademi med spetsenhetsstatus. Finansieringsperioden pågår 1.1.2024-31.12.2028.

 • Psych-AID: Psychology at the Frontiers: Asylum Interviewing and Decision-Making
  Spetsenhetens ledare: Jan Antfolk, professor i tillämpad psykologi
  Vice ledare: Julia Korkman, arbetslivsprofessor i rättspsykologi
 • RELEX: Religion and Social Exclusion: A Cross-Cultural Approach and New Methodology
  Spetsenhetens ledare: dekan Peter Nynäs, professor i religionsvetenskap
  Vice ledare: Marcus Moberg, professor i religionsvetenskap
 • MADNESS: Materials-Driven Solutions for Combatting Antimicrobial Resistance
  Spetsenhetens ledare: Jessica Rosenholm, professor i farmaci
  Vice ledare: Ivan Porres Paltor, professor i datateknik
 • SOS: Centre for Sustainable Ocean Science
  Spetsenhetens ledare: Anna Törnroos-Remes, biträdande professor (tenure track), profileringsområdet Havet
  Vice ledare: Nina Tynkkynen, professor i miljöstyrning och policy

I årsberättelsen 2023 kan du läsa mer om spetsforskningsenheterna som erhållit finansiering 2024–2028.

Spetsenheter vid Åbo Akademi som stiftelsen understött

Artiklar som kan intressera dig.