Spetsforskning

Stiftelsen för Åbo Akademi understöder Åbo Akademi med ett årligt bidrag på 10-15 miljoner euro. Vetenskaplig forskning understöds bland annat genom forskarstipendier som delas ut i ett nära samarbete med Åbo Akademi samt via stödet till Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning.

År 2018 fyllde Åbo Akademi 100 år och som jubileumsgåva donerade vi 15 miljoner euro till ÅA, pengar som är öronmärkta för spetsforskning och som ska delas ut till framstående forskargrupper under åren 2019-2028.

Stiftelsen finansierar fyra forskningsgrupper vid Åbo Akademi som har spetsenhetsstatus för perioden 1.3.2019-28.2.2023:

  • Professor Kimmo Grönlund: The Future of Democracy – Center of Excellence in Public OpinionResearch (FutuDem). Vetenskapsområde: Samhällsvetenskap. Läs mer om FutuDem.
  • Professor Cecilia Sahlgren: Center of Excellence in Cellular Mechanostasis (CellMech). Vetenskapsområde: Biovetenskap. Läs mer om CellMech.
  • Professor Jan Saarela: Demographic change and ethnolinguistic identity in an intergenerational perspective: The Swedish‐speaking population in Finland (DemSwed). Vetenskapsområde: Socialvetenskap. Läs mer om DemSwed.
  • Professor Ronald Österbacka: Center of Excellence in Bioelectronic Activation of Cell functions (BACE). Vetenskapsområde: Naturvetenskap. Läs mer om BACE.

I årsberättelsen 2020 kan du läsa mer om spetsforskningsenheterna, hur stiftelsens stöd använts och vilka framsteg som gjort.

Professor Jan Saarela vid Åbo Akademi i Vasa
Forskningsfinansiering

Är finlandssvenskan hotad?

Professor Jan Saarela Bild: Linus Lindholm Professor i demografi med statistik Jan Saarela leder Åbo Akademis spetsforskningsenhet DemSwed sedan 2019. Forskningsteamet undersöker hur personer med…
Kimmo Grönlund
Spetsforskning

Mål: demokratisera framtidens demokrati

Under de drygt hundra år som gått sedan den allmänna rösträtten infördes har det demokratiska systemet knappt förnyats. Det vill professor Kimmo Grönlund och hans…
Cecilia Sahlgren
Forskning

Kan ett hjärta läka sig självt?

Alla levande organismer har en förmåga att reparera sin egen vävnad. En ödla som tappat sin svans kan skapa en ny, men hos människan är…
Spetsforskning

Fyra forskningsenheter valdes till nya spetsenheter vid ÅA

Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut utsåg på sitt styrelsemöte den 25 januari fyra nya spetsenheter vid Åbo Akademi. Forskningsenheterna får ett årligt anslag på 250…
Spetsforskning

Målet är att styra celler i tid och rum

Det ser ut som en papperslapp med vita prickar, men i varje vit prick kan man odla celler. Syftet är att hitta material som kan…
Spetsforskning

Grönare produkter, grönare processer

Ett av spetsforskningsprojekten vid Åbo Akademi handlar om hur skogens biomassa kan förädlas i framtiden. Molekyler från trämassa ger värdefulla komponenter till ett grönare råmaterial,…