Spetsforskning

Stiftelsen för Åbo Akademi understöder Åbo Akademi med ett årligt bidrag på 10-15 miljoner euro. Vetenskaplig forskning understöds genom forskarstipendier som delas ut av vårt forskningsinstitut samt via stödet till Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning.

År 2018 fyllde Åbo Akademi 100 år och som jubileumsgåva donerade vi 15 miljoner euro till ÅA, pengar som är öronmärkta för spetsforskning och som ska delas ut till framstående forskargrupper under åren 2019-2028.