Spetsforskning - Stiftelsen för Åbo Akademi

Spetsforskning

Stiftelsen för Åbo Akademi understöder Åbo Akademi med ett årligt bidrag på 10-15 miljoner euro. Vetenskaplig forskning understöds bland annat genom forskarstipendier som delas ut i ett nära samarbete med Åbo Akademi samt via stödet till Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning.

År 2018 fyllde Åbo Akademi 100 år och som jubileumsgåva donerade vi 15 miljoner euro till ÅA, pengar som är öronmärkta för spetsforskning och som ska delas ut till framstående forskargrupper under åren 2019-2028.

Stiftelsen finansierar fyra forskningsgrupper vid Åbo Akademi som har spetsenhetsstatus. Samtliga spetsenheter har beviljats förlängd användningstid för sin finansiering p.g.a. coronapandemin, vilket innebär att perioden är 1.3.2019-28.2.2024:

  • Professor Kimmo Grönlund: The Future of Democracy – Center of Excellence in Public OpinionResearch (FutuDem). Vetenskapsområde: Samhällsvetenskap. Läs mer om FutuDem.
  • Professor Cecilia Sahlgren: Center of Excellence in Cellular Mechanostasis (CellMech). Vetenskapsområde: Biovetenskap. Läs mer om CellMech.
  • Professor Jan Saarela: Demographic change and ethnolinguistic identity in an intergenerational perspective: The Swedish‐speaking population in Finland (DemSwed). Vetenskapsområde: Socialvetenskap. Läs mer om DemSwed.
  • Professor Ronald Österbacka: Center of Excellence in Bioelectronic Activation of Cell functions (BACE). Vetenskapsområde: Naturvetenskap. Läs mer om BACE.

I årsberättelsen 2021 kan du läsa mer om spetsforskningsenheterna, hur stiftelsens stöd använts och vilka framsteg som gjorts.

Tidigare spetsenheter vid Åbo Akademi som stiftelsen understött: