Personalen

Lasse Svens

Skattmästare

Verkställande direktören leder stiftelsens operativa verksamhet

Tfn 050 056 2945
020 786 1411
lasse.svens@stiftelsenabo.fi

Eva Perälä

Skattmästarens sekreterare

Assisterar skattmästaren. Deltar vid guidade visningar i Observatoriet.

Tfn 040 086 3356
020 786 1419
eva.perala@stiftelsenabo.fi

Helena Nylund

Ledningens assistent

Intern och extern kommunikation

Tfn 040 051 4136
020 786 1421
helena.nylund@stiftelsenabo.fi

Marian Westerlund

Ekonomidirektör

Bokslut, beskattning, fonder, donationer, ansökan om bidrag, informationsskydd

Tfn 040 751 0797
020 786 1420
marian.westerlund@stiftelsenabo.fi

Catrin Gustafsson

Byråsekreterare

Hyresreskontra, hyresuppbörd

Tfn 050 362 3738
020 786 1417
catrin.gustafsson@stiftelsenabo.fi

Elina Latvakangas

Controller

Fakturor som gäller renoveringar, försäkringar, FAB Slottsfastighetens ekonomi, Åbo Akademis Alumners ekonomi

Tfn 050 363 1496
020 786 1415
elina.latvakangas@stiftelsenabo.fi

Christian Backholm

Placeringsdirektör

Ansvarar för stiftelsens egendom, allokering mellan olika förmögenhetsklasser och aktieplaceringar

Tfn 040 545 7099
020 786 1422
christian.backholm@stiftelsenabo.fi

Daniel Raukunen

Portföljförvaltare

Ränteplaceringar och portföljanalys

Tfn 050 531 7729
020 786 1414
daniel.raukunen@stiftelsenabo.fi

Tiina Teppala

Back and Middle Office Specialist

Klarering av affärer och portföljrapportering

Tfn 040 801 1929
020 786 1423
tiina.teppala@stiftelsenabo.fi

Ellen Söderlund

Fastighetskoordinator

Uthyrning av bostäder

Tfn 040 772 3228
020 786 1418
ellen.soderlund@stiftelsenabo.fi

Kim Pettersson

Fastighetsövervakare

Tfn 040 538 4858
020 786 1440
kim.pettersson@stiftelsenabo.fi

Matti Kaijankoski

Fastighetsövervakare

Tfn 040 086 1276
020 786 1441
matti.kaijankoski@stiftelsenabo.fi

Ulrika Grägg

Intendent

Museet Ett hem, konstnärshemmet Casa Haartman och samlingarna

Tfn 040 866 9777
020 786 1416
ulrika.gragg@stiftelsenabo.fi

Anni Mannevaara

Museiamanuens vid museet Ett Hem

Museipedagogik, bokningar av guidningar, volontärverksamhet

Tfn 050 363 2982
020 786 1470
anni.mannevaara@stiftelsenabo.fi

Maria Jansén

Museiamanuens i Casa Haartman, Nådendal

Museibesök, bokningar av guidningar i Casa Haartman

Tfn 040 674 4930
020 786 1471
maria.jansen@stiftelsenabo.fi

Ruth Illman

Föreståndare, Donnerska institutet

Tfn 050 517 5917
020 786 1452
ruth.illman@abo.fi

Joakim Alander

Bibliotekarie vid Donnerska institutet

Tfn 050 361 0710
020 786 1451
joakim.alander@abo.fi

Sofia Sjö

Forskarbibliotekarie, Donnerska institutet

Tfn 050 362 3269
020 7861 453
sofia.sjo@abo.fi

Linda Annunen

Forskningskoordinator

Tfn 050 361 7394
020 786 1430
linda.annunen@stiftelsenabo.fi

Unna Toropainen

Intendent, Sibeliusmuseum

Museipedagogik, guidningar, upplevelsestigen, utställnings- och konsertverksamhet

Tfn 040 500 9018
020 786 1478
unna.toropainen@stiftelsenabo.fi

Anna Engberg

Kundtjänstkoordinator, Sibeliusmuseum

Reception, bokningar och ekonomiadministration, museishop

Tfn 050 362 5828
020 786 1472
anna.engberg@stiftelsenabo.fi

Sanna Linjama-Mannermaa

Amanuens, Sibeliusmuseum

Arkivsamlingarna, forskar- och arkivärenden

Tfn 050 531 3505
020 786 1476
sanna.linjama-mannermaa@stiftelsenabo.fi

Henrica Lillsjö

Arkivamanuens, Sibeliusmuseum

Arkivsamlingarna, forskar- och arkivärenden

Tfn 050 531 3404
020 786 1475
henrica.lillsjo@stiftelsenabo.fi

Johannes Juva

Museiassistent, Sibeliusmuseum

Konserter, guidningar och utställningar

Tfn 050 409 6436
020 786 1474
johannes.juva@stiftelsenabo.fi

Anna-Maria Marjamäki

Museiassistent (projektanställd), Sibeliusmuseum

Instrumentsamlingen och digitaliseringsprojekt

Tfn 050 594 1520
020 786 1473
anna-maria.marjamaki@stiftelsenabo.fi