Personalen

Lasse Svens

Skattmästare

Verkställande direktören leder stiftelsens operativa verksamhet

Tfn 050 056 2945

lasse.svens@stiftelsenabo.fi

Eva Perälä

Skattmästarens sekreterare

Assisterar skattmästaren. Deltar vid guidade visningar i Observatoriet.

Tfn 040 086 3356

eva.perala@stiftelsenabo.fi

Heidi Furu

Kommunikatör

Tfn 050 328 0014

heidi.furu@stiftelsenabo.fi

Helena Nylund

Ledningens assistent

Intern och extern kommunikation

Tfn 040 051 4136

helena.nylund@stiftelsenabo.fi

Marian Westerlund

Ekonomidirektör

Bokslut, beskattning, fonder, donationer, ansökan om bidrag, informationsskydd

Tfn 040 751 0797

marian.westerlund@stiftelsenabo.fi

Catrin Gustafsson

Byråsekreterare

Hyresreskontra, hyresuppbörd

Tfn 050 362 3738

catrin.gustafsson@stiftelsenabo.fi

Elina Latvakangas

Controller

Fakturor som gäller renoveringar, försäkringar, FAB Slottsfastighetens ekonomi, Åbo Akademis Alumners ekonomi

Tfn 050 363 1496

elina.latvakangas@stiftelsenabo.fi

Mathias Hellberg

Controller

Tfn 040 777 3988

mathias.hellberg@stiftelsenabo.fi

Nina Hultholm

HR-specialist

Tfn 050 344 0643

nina.hultholm@stiftelsenabo.fi

Vilhelm Lindroos

Ekonomiassistent

Tfn 050 470 1561

vilhelm.lindroos@stiftelsenabo.fi

Christian Backholm

Placeringsdirektör

Ansvarar för stiftelsens egendom, allokering mellan olika förmögenhetsklasser och aktieplaceringar

Tfn 040 545 7099

christian.backholm@stiftelsenabo.fi

Daniel Raukunen

Portföljförvaltare

Ränteplaceringar och portföljanalys

Tfn 050 531 7729

daniel.raukunen@stiftelsenabo.fi

Tiina Teppala

Back and Middle Office Specialist

Klarering av affärer och portföljrapportering

Tfn 040 801 1929

tiina.teppala@stiftelsenabo.fi

Mika Soinio

Fastighetschef

Tfn 040 775 8545

mika.soinio@stiftelsenabo.fi

Ellen Söderlund

Fastighetskoordinator

Föräldraledig. Kontaktperson för uthyrning av bostäder: Frida Mattsson, Aktia Hyresförmedling, frida.mattsson@aktialkv.fi, tfn 040 300 2304.

Kim Pettersson

Fastighetsövervakare

Tfn 040 538 4858

kim.pettersson@stiftelsenabo.fi

Matti Kaijankoski

Fastighetsövervakare

Tfn 040 086 1276

matti.kaijankoski@stiftelsenabo.fi

Ulrika Grägg

Intendent

Museet Ett hem, konstnärshemmet Casa Haartman och samlingarna

Tfn 040 866 9777

ulrika.gragg@stiftelsenabo.fi

Anni Mannevaara

Museiamanuens vid museet Ett Hem

Studieledig 1.8.2021–3.6.2022.

Maria Jansén

Museiamanuens i Casa Haartman, Nådendal

Museibesök, bokningar av guidningar i Casa Haartman

Tfn 040 674 4930

maria.jansen@stiftelsenabo.fi

Ruth Illman

Föreståndare, Donnerska institutet

Tfn 050 517 5917

ruth.illman@abo.fi

Joakim Alander

Bibliotekarie vid Donnerska institutet

Tfn 050 361 0710

joakim.alander@abo.fi

Sofia Sjö

Forskarbibliotekarie, Donnerska institutet

Tfn 050 362 3269

sofia.sjo@abo.fi

Linda Annunen

Forskningskoordinator

Tfn 050 361 7394

linda.annunen@stiftelsenabo.fi

Unna Toropainen

Intendent, Sibeliusmuseum

Utställningar, administration, instrumentsamlingen, samarbetsprojekt

Tfn 040 500 9018

unna.toropainen@stiftelsenabo.fi

Anna Engberg

Kundtjänstkoordinator, Sibeliusmuseum

Reception, bokningar och ekonomiadministration, museishop

Tfn 050 362 5828

anna.engberg@stiftelsenabo.fi

Sanna Linjama-Mannermaa

Amanuens, Sibeliusmuseum

Arkivsamlingarna, forskar- och arkivärenden

Tfn 050 531 3505

sanna.linjama-mannermaa@stiftelsenabo.fi

Henrica Lillsjö

Arkivamanuens, Sibeliusmuseum

Arkivsamlingarna, forskar- och arkivärenden

Tfn 050 531 3404

henrica.lillsjo@stiftelsenabo.fi

Johannes Juva

Museiassistent, Sibeliusmuseum

Konserter, guidningar och utställningar

Tfn 050 409 6436

johannes.juva@stiftelsenabo.fi

Anna-Maria Marjamäki

Museiassistent (projektanställd), Sibeliusmuseum

Instrumentsamlingen och digitaliseringsprojekt

Tfn 050 594 1520

anna-maria.marjamaki@stiftelsenabo.fi