Personalen - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Personalen

Lasse Svens

Skattmästare

Verkställande direktören leder stiftelsens operativa verksamhet

Tfn 050 056 2945

lasse.svens@stiftelsenabo.fi

Helena Nylund

Kommunikatör

Tfn 040 051 4136

helena.nylund@stiftelsenabo.fi

Marian Westerlund

Ekonomidirektör

Bokslut, beskattning, fonder, donationer, ansökan om bidrag, informationsskydd

Tfn 040 751 0797

marian.westerlund@stiftelsenabo.fi

Catrin Gustafsson

Byråsekreterare

Hyresreskontra, hyresuppbörd

Tfn 050 362 3738

catrin.gustafsson@stiftelsenabo.fi

Elina Latvakangas

Controller

Fakturor som gäller renoveringar, försäkringar, FAB Slottsfastighetens ekonomi, Åbo Akademis Alumners ekonomi

Tfn 050 363 1496

elina.latvakangas@stiftelsenabo.fi

Mathias Hellberg

Controller

Tfn 040 777 3988

mathias.hellberg@stiftelsenabo.fi

Vilhelm Lindroos

Ekonomiassistent

Tfn 050 470 1561

vilhelm.lindroos@stiftelsenabo.fi

Christian Backholm

Placeringsdirektör

Ansvarar för stiftelsens egendom, allokering mellan olika förmögenhetsklasser och aktieplaceringar

Tfn 040 545 7099

christian.backholm@stiftelsenabo.fi

Daniel Raukunen

Portföljförvaltare

Ränteplaceringar och portföljanalys

Tfn 050 531 7729

daniel.raukunen@stiftelsenabo.fi

Tiina Teppala

Back and Middle Office Specialist

Klarering av affärer och portföljrapportering

Tfn 040 801 1929

tiina.teppala@stiftelsenabo.fi

Mika Soinio

Fastighetschef

Tfn 040 775 8545

mika.soinio@stiftelsenabo.fi

Kim Pettersson

Fastighetsövervakare

Tfn 040 538 4858

kim.pettersson@stiftelsenabo.fi

Ellen Söderlund

Fastighetskoordinator

Tfn 040 772 3228

ellen.soderlund@stiftelsenabo.fi

Ruth Illman

Forskningsdirektör, Donnerska institutet

Tfn 050 517 5917

ruth.illman@abo.fi

Joakim Alander

Bibliotekarie, Donnerska institutet

Tfn 050 361 0710

joakim.alander@abo.fi

Sofia Sjö

Forskarbibliotekarie, Donnerska institutet

Tfn 050 362 3269

sofia.sjo@abo.fi

Nina Kokkinen

Forskardoktor, Donnerska institutet

Forskning och evenemang

Tfn 050 471 3559

nina.kokkinen@stiftelsenabo.fi

Ulrika Grägg

Intendent

Stiftelsens konstsamling och övriga samlingar

Tfn 040 866 9777

ulrika.gragg@stiftelsenabo.fi

Teemu Kirjonen

Museichef

Sibeliusmuseum, Casa Haartman, Ett Hem

Tfn 050 518 4597

teemu.kirjonen@stiftelsenabo.fi

Anna Engberg

Kundtjänstkoordinator, Sibeliusmuseum

Reception, bokningar och ekonomiadministration, museishop

Tfn 050 362 5828

anna.engberg@stiftelsenabo.fi

Sanna Linjama-Mannermaa

Samlingsintendent, Sibeliusmuseum

Arkivsamlingarna, instrumentsamlingen

Tfn 050 531 3505

sanna.linjama-mannermaa@stiftelsenabo.fi

Johannes Juva

Kulturproducent, Sibeliusmuseum

Konserter, guidningar och utställningar

Tfn 050 409 6436

johannes.juva@stiftelsenabo.fi

Patrik Forss

Arkivarie, Sibeliusmuseum

Tfn 050 303 8383

patrik.forss@stiftelsenabo.fi

Alexandra Nummenpää

Arkivarie, Sibeliusmuseum

Tfn 050 520 1990

alexandra.nummenpaa@stiftelsenabo.fi

Maria Solin

Museiamanuens vid museet Ett Hem

Tfn 050 363 2982

maria.solin@stiftelsenabo.fi

Anni Mannevaara

Museiamanuens vid museet Ett Hem

Studieledig

Anna Marjamäki

Fotograf (projektanställd), Ett Hem

Tfn 050 594 1520

anna.marjamaki@stiftelsenabo.fi

Maria Jansén

Museiamanuens vid museet Casa Haartman, Nådendal

Tfn 040 674 4930

maria.jansen@stiftelsenabo.fi